مرکز رشد شريف صفحه نخست

جذب سرمايه‌ درفن‌آورى نانو با روشهاى سنتى ميسرنيست

در سال‌هاى اخير با توجه به سرمايه‌گذارى‌ها و حمايت‌هاى صورت گرفته، شاهد شكل‌گيرى بيش از بيست هسته و شركت نوپا با ايده محورى فن‌آورى نانو در مراكز رشد كشور هستيم كه پيش‌بينى مى‌شود با توجه به حمايت‌هاى تشويقى ستاد ويژه توسعه فن‌آورى نانو از مراكز رشد، شمار اين واحدها تا سال ديگر به 50 برسد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، ‌ستاد ويژه توسعه فن‌آورى ‌نانو به‌ منظور آشنايى با الگوهاى موفق تجارى‌سازى محصولات مبتنى بر فن‌آورى ‌نانو و راهكارهاى جذب سرمايه، كارگاه آموزشى‌اى را براى مديران مراكز رشد و شركت‌هاى مستقر در آنها در روز چهارشنبه دوازدهم تيرماه برگزار كرد.

در اين كارگاه، دكتر آنالويى - رييس سابق بخش تحقيق و توسعه شركت داروسازى فايزر و فعال در يك گروه جذب سرمايه براى تاسيس و تجارى سازى شركت‌هاى نوپا در زمينه فن‌آورى نانو - حضور داشت.

اين سمينار با بيان و بررسى چالش‌هاى موجود در رشد شركت‌ها، هسته‌هاى نوپا و تجارى‌سازى فن‌آورى ‌نانو و ارائه راهكارهايى براى رفع مشكلات موجود برگزار شد.

از جمله مشكلاتى كه در اين كارگاه توسط مديران مطرح شد؛ موضوع بازاريابى براى محصولات مبتنى بر فن‌آورى ‌نانو در داخل، عدم تمايل سرمايه‌گذارى در فن‌آورى‌هاى خطرپذير به دليل ديربازده بودن و احتمال ريسك بالا، عدم دسترسى به خدمات آزمايشگاهى و مشاوران اقتصادى، مشكلات مديريتى واحدهاى فن‌آور، نسبت بسيار پايين سرمايه‌گذارى خصوصى به دولتى و... بود.

همچنين مديران ستاد ويژه توسعه فن‌آورى‌ نانو به عدم مستندسازى دانش فنى اشاره و تاكيد كردند كه شناسنامه‌دار كردن فعاليت‌ها كه در دستور كار ستاد قرار دارد، به جذب سرمايه و توجيه سرمايه‌گذاران دولتى و خصوصى كمك مى‌كند.

دكتر آنالويى نيز در پايان پيشنهاداتى از جمله تاسيس يك شركت واسطه در خارج از كشور براى جذب سرمايه ‌گذار خارجى و فروش محصولات داخلى،همكارى، تبادل نيروى انسانى متخصص و اطلاعات بين شركت‌ها و مراكز رشد، تعريف پروژه‌هاى كاربردى، كارآفرين و مولد ثروت، واگذارى بخشى از سهام شركت و يا ليسانس محصول به شركت‌هاى بزرگ و مطرح داخلى يا خارجى، محاسبه مدت برگشت سرمايه براى توجيه سرمايه‌گذار، توجيه و استفاده از سرمايه‌گذاران خصوصى توسط مسوولان و استفاده از مشاوران متخصص در زمينه تجارت توسط شركت‌هاى نوپا مطرح كرد.

در پايان نيز طرح حمايتى ستاد از مراكز رشد به منظور جذب هسته‌ها و شركت هاى نوپا ارائه و مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

مديران شركت‌هاى فن‌آورى نانو و مديران و كارشناسان بيش از پانزده شركت و صندوق سرمايه‌گذارى، روز سه شنبه نيز در محل سالن كنفرانس ستاد ويژه توسعه فن‌آورى‌نانو با دكتر آنالويى ديدار داشتند كه در آن نشست، مديرسابق تحقيق و توسعه شركت فايزر به جنبه‌هاى مختلف حقوق مالكيت فكرى و ثبت اختراع، سرمايه‌گذارى خطرپذير و انواع تامين مالى در فن‌آورى‌هاى نو پرداخته و سپس به پرسش هاى حاضران پاسخ داد. همچنين مشورت‌هايى را به برخى از سرمايه‌گذاران در حوزه نانو ارائه كرد.

در بعد از ظهر همين روز وى با موضوع ميزان سرمايه‌گذارى در حوزه فن‌آورى‌ نانو و بازگشت سرمايه در اين فن‌آوري سخنرانى كرده و با استماع نظرات و دغدغه‌هاى مديران شركت‌هاى ايرانى راهنمايى‌هايى ارائهكرد.

وى در پاسخ به سوالات عمومى مربوط به چگونگى محاسبه ريسك پروژ‌ها و محصولات نانو اظهار داشتند: تازگى و عدم وجود پيشينه براى محصولات نانو، محاسبات ريسك كار را مشكل مى كند و بالتبع، پيدا كردن سرمايه‌گذار با روش‌هاى توجيه سابق جوابگو نيست و پارامترهاى متناسب با اين فناورى بايد براى ارزيابى در اين زمينه مشخص شوند.