مرکز رشد شريف صفحه نخست

جديدترين تسهيلات بنيادملى نخبگان به مخترعان

معاون پژوهش و برنامه ريزى بنياد ملى نخبگان از ارائه تسهيلات جديد مالى بلاعوض در سه سطح به مخترعان خبر داد و گفت: اين تسهيلات در قالب كمك بلاعوض نقدى و معادل اعتبارى كه در خارج از كشور براى انجام پروژه هاى تحقيقاتى ارائه مى دهند، خواهد بود.

 دكتر سيد مهدى فخرايى در گفتگو با خبرگزارى مهر با بيان اينكه بنياد ملى نخبگان از اين پس براى مخترعان تسهيلات جديدى را در نظر گرفته است گفت: از اين پس هر مخترع در سه سطح مورد حمايت بنياد ملى نخبگان كه قرار مى گيرد.

وى اضافه كرد: اين تسهيلات در قالب كمك بلاعوض نقدى و معادل اعتباري كه در خارج از كشور براى انجام پروژه هاى تحقيقاتى ارائه مى دهند، خواهد بود.

معاون پژوهش و برنامه ريزى بنياد ملى نخبگان اظهار داشت: در سطح اول اين تسهيلات مالى به مخترعانى اعطا مى شود كه اختراع آنها مورد تأييد علمى قرار گرفته باشد.

وى افزود: بنياد ملى نخبگان همچنين مخترعى را كه اختراع آن علاوه بر تأييد علمي به مراحل تجارى سازى رسيده باشد در سطح دوم حمايتى قرار مى دهد و در بالاترين سطح، اين تسهيلات به اختراعات علمى كه ثبت بين المللى شده باشند تعلق مى گيرد.

فخرايى با اشاره به تسهيلاتى كه بنياد ملى نخبگان تاكنون در اختيار نخبگان قرار داده است، گفت: بنياد تاكنون در رابطه با فارغ التحصيلان اعتباراتى را براى هر استاديار جوان معادل 150 ميليون ريال اعطا كرده است.

وى افزود: اعتبار ديگري نيز توسط بنياد ملى نخبگان به موسسات نخبه پرور مانند دانشگاهها و مراكز پژوهشى كه نخبگان و استعدادهاى برتر در آن مراكز مشغول فعاليت هستند، تعلق گرفته است.

معاون پژوهش و برنامه ريزى بنياد ملى نخبگان گفت: افراد شاغل به تحصيل نيز از بنياد ملى نخبگان مقررى ماهيانه دريافت مى كنند ضمن اينكه بنياد براى حمايت از مقالات علمى و شركت در همايشها و فرصتهاى مطالعاتى دانشجويان نخبه دكترى نيز تسهيلاتى را ارائه مى كند.

وي تسهيلات نظام وظيفه را نيز براى نخبگان از ديگر موضوعات حمايتى كه توسط بنياد به حائزين شرايط اعطا مى شود دانست.