مرکز رشد شريف صفحه نخست

آخرين آمار توليد علم ايران / معرفى 5 كشور برتر منطقه در توليد علم

رئيس مركز منطقه اى اطلاع رسانى علوم و فناورى با تشريح وضعيت توليد علم ايران در مقايسه با رقباى خود در منطقه، توليدات علمى ايران در پايگاه استنادى ISI تا روز گذشته را 7 هزار و 320 مورد اعلام كرد و گفت: سرعت توليد علم در ايران منحصر به فرد و چشمگير است.

 دكتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرگزارى مهر پيشرفت توليدات علمى ايران در مقايسه با سال قبل بسيار چشمگير و در نوع خود منحصر به فرد دانست و افزود: در سالهاى گذشته در اوايل نيمه دوم سال ميلادى، آمار توليد علم ايران هيچوقت به اين رقم نمى رسيد به طورى كه كل توليد علم ايران در سال گذشته 9 هزار و 62 مورد بود.

وي توليد علم تركيه را تا روز گذشته 14 هزار و 126 مورد عنوان كرد و گفت: با در نظر گرفتن توليدات علمى كشورهاى منطقه وضعيت توليد علم ايران در منطقه پس از تركيه قرار دارد.

رئيس مركز منطقه اى اطلاع رسانى علم و فناورى اضافه كرد: بعد از ايران كشور مصر حائز اهميت است كه با توليد 2 هزار و 586 مقاله مقام سوم منطقه را به خود اختصاص داده است.

وى گفت: پس از مصر نيز كشورهاى مالزى و عربستان صعودى به ترتيب با توليد يك هزار و 719 و يك هزار و 206 مقاله رتبه هاى 4 و 5 منطقه را از آن خود كرده اند.

مهراد ابراز اميدوارى كرد: با توجه به روند رو به رشد توليدات علمى ايران و تلاش دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى و فناورى تا پايان سال 2008 رشد علمى ايران در ISI به بيش از 12 هزار مورد برسد.

وى اظهار داشت: جمع كل 7 هزار و 320 مورد توليد علم ايران تاكنون مربوط به پايگاههاى اطلاعاتى استنادى 1) علوم، 2) علوم اجتماعى، 3) هنر و علوم انسانى است كه سه پايگاه عمده ISI را تحت عنوان Web of Science تشكيل مى دهند.

رئيس مركز منطقه اى اطلاع رسانى علم و فناورى افزود: رشته هاى فنى و مهندسى، پزشكى، كشاورزى و دامپزشكى، پزشكى و رشته هاى وابسته علوم پايه جزء نمايه استنادى علوم به حساب مى آيند.