مرکز رشد شريف صفحه نخست

با ساخت واحدهاى "هاى‌تك" درشعاع 120 كيلومترى تهران موافقت شد

كميسيون تخصصى امور زيربنايى، ‌صنعت و محيط زيست هيات دولت، موافقت اصولى خود را با احداث واحدهاى صنعتى دانش‌بنيان (Hi-Tch) در مناطق مجاز 120 كيلومترى تهران اعلام كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از وزارت صنايع ومعادن، كليشمى - مديركل دفتر برنامه ريزى توسعه و فناورى اين وزارت‌خانه- با اعلام اين خبر گفت : با اتخاذ اين تصميم، شمار زيادى از متخصصان و دانشگاهيان كه به علت وجود همين ممنوعيت از سرمايه‌گذارى در اين صنعت منصرف شده يا براى سرمايه‌گذارى به سمت خارج از كشور سوق مى‌يافتند ، جذب مشاركت در اين حوزه مى‌شوند.

وى خاطرنشان كرد: اين موافقت همچنين شتاب زيادى به آهنگ رشد سرمايه‌گذارى در صنعت دانش بنيان مى‌بخشد و در جهت ايجاد ارزش افزوده و خلق ثروت در كشور بسيار موثر خواهد بود.

او يادآور شد: براساس سند توسعه استراتژى صنعتى و برنامه توسعه، بيشترين نرخ رشد ارزش افزوده براى بخش هاى‌تك با رشد حدود 20 درصدى پيش‌بينى شده كه اين امر نشانگر اهميت اين صنعت و ضرورت توجه ويژه به آن است.

وى تصريح كرد: همچنين مقرر شده است، صنايع موجود در استان تهران اگر بتوانند به صنايع دانش‌بنيان تبديل شوند، مورد حمايت جدى قرار گيرند.

به گزارش ايسنا، موضوع استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومترى شهر تهران از جمله مباحثى بود كه از سال 1385 مطرح شد كه با مصوب شدن و ابلاغ آن استقرار بعضى صنايع پيشرفته مانند صنايع ‌هاى‌تك، پاك و الكترونيك در داخل اين محدوده آزاد مى‌شود.