مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعطاى 20 بورس تحقيقاتى به پژوهشگران جوان از سوى يونسكو

دولت ژاپن در چارچوب طرح ظرفيت سازى منابع انسانى با همكارى يونسكو اقدام به اعطاى 20 بورس تحقيقاتى به پژوهشگران جوان كشورهاى در حال توسعه كرده است.

 به گزارش خبرگزارى مهر، دولت ژاپن اين برنامه را در چارچوب طرح ظرفيت سازى منابع انسانى به مناسبت نهمين سال درگذشت «كيزوابوچى» نخست وزير اجرا مى كند.
 
سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد « يونسكو» از پژوهشگران جوان زير 40 سال كشورهاى در حال توسعه داراى مدرك كارشناسى ارشد و بالاتر براى دريافت بورس تحقيقاتى مشترك يونسكو و كشور ژاپن «كيزو ابوچى » دعوت به عمل آورده است.

هدف از اعطاى اين بورس تقويت ظرفيتهاى تحقيقاتى و پيشبرد فعاليتهاى پژوهشى كشورهاى در حال توسعه در زمينه هاى محيط زيست (با تاكيد ويژه بر علوم مرتبط با آب)، گفتگوى بين فرهنگها، فناورى ارتباطات و اطلاع رسانى و راه حلهاى مسالمت آميز مناقشات است.

مبلغ بورس مذكور بين 6 تا 10 هزار دلار است و شروع دوره هاى تحقيقاتى از اول سپتامبر سال 2009 خواهد بود. متقاضيان حد اكثر تا تاريخ دهم آذر ماه 1378 آمادگى خود را براى استفاده از بورس مذكور به كميسيون ملى يونسكو در ايران اعلام كنند.

متقاضيان براى كسب اطلاعات بيشتر مى توانند به آدرس اينترنتى :

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

مراجعه كنند.