مرکز رشد شريف صفحه نخست

پيش نويس سوم نقشه جامع علمى كشور منتشر شد

دبير شوراى تخصصى نقشه جامع علمى گفت: بر اساس اعلام شوراى عالى انقلاب فرهنگى پيش نويس سوم نقشه جامع علمى كشور  بر روى سايت اين شورا منتشر شد.

 دكتر بابك نگاهدارى در گفتگو با خبرگزارى مهر افزود: پيش نويس سوم نقشه جامع علمى كشور به تصويب شوراى تخصصى رسيده است و براى دريافت نظر دانشمندان در دستور كار براى ارسال به 500 مركز آموزش عالى، دانشگاه و حوزه علميه قرار دارد.

وى افزود: پيش بينى مى كنيم كار نظرسنجى تا 10 شهريور ماه به اتمام برسد و نقشه جامع براى تصويب نهايى در دستور كار شوراى عالى انقلاب فرهنگي قرار گيرد.

دبير شوراى تخصصى نقشه جامع علمي اضافه كرد: پيش نويس سوم نقشه جامع از روز سه شنبه بر روى سايت شوراى عالى انقلاب فرهنگي قرار گرفته است.

اساتيد، دانشجويان و علاقه مندان به جزئيات اين نقشه مى توانند به آدرس http://www.iranculture.org/commission/cscm_map/Files/Full_MAP_p3_870521.pdf مراجعه كنند.