مرکز رشد شريف صفحه نخست

سه هزار موضوع پژوهشى مورد نياز دستگاه‌هاى دولتى اعلام شد

در پى ابلاغ دستورالعمل‌ مربوط به اختصاص يك درصد عملياتى شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعى دولتى به پژوهش از سوى معاونت علمى و فن‌آورى، تاكنون نزديك به سه هزار موضوع پژوهشى از سوى اين دستگاه‌ها تعيين و اعلام شده است تا از محل يك درصد درآمد عملياتى آنها به اجرا در آيد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، همچنين معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى كشور خواسته تا هر چه سريعتر با مراجعه به وبگاه دستگاه‌هاى مذكور از موضوعات ياد شده اطلاع يابند و متناسب با توانمندى خود متقاضى اجراى پژوهش بر روى اين موضوعات بشوند.

دستگاه‌هاى دولتى پس از امضاى تفاهم‌نامه پژوهشى با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشى مجرى بايد يك نسخه از آن را به معاونت علمى و فن‌آورى ارسال كنند.

معاونت علمى و فن‌آورى رييس جمهور همچنين از شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعى دولتى كه تاكنون به اطلاع‌رسانى درباره موضوعات پژوهشى مورد نياز خود اقدام نكرده‌اند، خواست حداكثر تا پايان مرداد ماه از طريق وبگاه خود اقدام لازم را به عمل آورند تا دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى فرصت كافى جهت بررسى و تسليم تقاضا براى اجراى آنها را داشته باشند.

گفتنى است، شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات دولتى قانونا مكلفند در سال جارى يك درصد درآمد عملياتى خود را صرف پژوهش كنند.

طبق مصوبه خرداد ماه هيات دولت و به منظور پيشگيرى از موازى كارى و ايجاد هماهنگى، طرحهاى پژوهشى مورد نياز دستگاه‌ها بايد قبل از اجرا به تاييد معاونت علمى و فن‌آورى رييس جمهور برسد.

معاونت علمى و فن‌آورى نيز دستورالعمل‌ مربوط را در تير ماه به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاههاى دولتى ابلاغ كرد.

معاونت مذكور ترتيبى داده است كه به جز در موارد خاص، طى حداكثر دو هفته از تاريخ دريافت مشخصات هر طرح و مجرى آن كه به صورت الكترونيكى انجام مى‌شود نسبت به بررسى و تاييد و يا عدم تاييد آن اقدام كند.