مرکز رشد شريف صفحه نخست

پارك‌هاى علمى كشور به 30 پارك افزايش مى‌يابند

وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى گفت: توسعه فن‌آورى كشور منوط به توسعه پارك‌هاى علم و فن‌آورى و مراكز رشد است.

دكتر محمد مهدى زاهدى در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) در بجنورد افزود: در هيات دولت تصويب شده كه تا پايان برنامه (سال آينده) در تمامى استان‌هاى كشور، حداقل يك پارك علم و فن‌آورى راه اندازى شود.

وى، كارآفرينى و اشتغالزايى، درآمد اقتصادى و رفع نيازهاى استان‌ها را از جمله مزيت هاى راه اندازى پارك‌هاى علم و فن‌آورى در استان‌ها دانست و ادامه داد: حسن اين پارك‌ها اين است كه حلقه واسط ميان دانشگاه ها و صنعت هستند يعنى فن‌آورى را ايجاد و آن را تبديل به صنعت براى توليد انبوه مى كنند.

زاهدى گفت: اكنون 19 پارك علم و فن‌آورى در كشور فعال است كه اين تعداد بايد به 30 پارك افزايش يابد.

وى همچنين از استاندار خراسان شمالى درخواست كرد كه براى راه اندازى مركز رشد بجنورد مساعدت كند.