مرکز رشد شريف صفحه نخست

تدوين آيين نامه تجارى سازى نتايج تحقيقات

رئيس سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى گفت: به منظور آشنايى محققان با نحوه انتخاب پروژه و تجارى سازى آن آيين نامه "تجارى سازى نتايج تحقيقات" به وزارت علوم ارائه شده است.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر حسين رحيمي در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزارى مسابقات پراكنده در زمينه روباتيك از سوى دانشگاهها گفت: اولين جشنواره ملى رباتيك هوشمند آبان ماه سال جارى در كشور برگزار مى شود.

رئيس سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران اضافه كرد: به منظور ساماندهى اعزام تيمها در مسابقات رباتيك جهانى، سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناورى متولى برگزارى اين مسابقات در سطح ملى شد.

وي با بيان اينكه اين مسابقات در 9 ليگ شبيه سازى امداد، شيبه سازى فوتبال دو بعدى، شبيه سازى فوتبال سه بعدى، رباتهاى امدادگر، رباتهاى فوتباليست سايز كوچك، رباتهاى فوتباليست سايز متوسط، رباتهاى جستجوگر، ريز رباتها و رباتهاى انسان نما برگزار مى شود، افزود: انتخاب اين ليگ ها بر اساس تجارب موجود در كشور و مسابقات بين المللى بوده است.   

رحيمى تاكيد كرد: برگزيدگان اين جشنواره علاوه بر اينكه مورد حمايت بنياد ملى نخبگان قرار مى گيرند، به مسابقات جهانى اعزام مى شوند.

رئيس سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران به حمايتهاى اين سازمان از طرحها و پژوهشهاى علمى اشاره كرد و گفت: يكى از مشكلات محققان كشور در زمينه ثبت اختراع است كه تاكنون به آن توجه نشده است و سازمان به عنوان مهمترين نهاد بر اساس تقاضاهاى رسيده، اختراعات را بررسي و گواهى نامه هاى لازم را صادر مى كند.

وى با بيان اينكه تعداد ثبت اختراع در كشور بسيار پايين است، گفت: در سال 86 حدود 8 هزار اختراع در كشور به ثبت رسيده است كه اگر بخواهيم در منطقه حرفى بر گفتن داشته باشيم بايد اين مكانيزم ها را افزايش دهيم.

رحيمى خاطرنشان كرد: براى افزايش ثبت اختراع در آيين نامه ارتقاى اعضاى هيئت علمى بر آن تاكيد شده كه بر اساس آن اعضاى هيئت علمى كه داراى ثبت اختراع باشند و از سازمان پژوهشها گواهى نامه اخذ كرده باشند امتياز پژوهشى دريافت مى كنند كه هم در ترفيع سالانه و هم در ارتقاى مرتبع حايز اهميت است.

خبرهاى خوش در راهند

وى از اجراى برنامه هاى ويژه اين سازمان با بنياد ملى نخبگان خبر داد و خاطرنشان كرد: اين برنامه ها شامل مخترعانى است كه دستاورد آنها به ثبت رسيده  است.

رئيس سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران تاكيد كرد: اين برنامه ها ظرف يك ماه آينده اجرايى مى شود كه به زودى خبرهاى خوشى از سوى اين بنياد اعلام مى شود.

تدوين آيين نامه تجارى سازى نتايج تحقيقات

رحيمى تجارى سازى طرحهاى پژوهشى را از ديگر اقدامات حمايتى اين سازمان نام برد و اضافه كرد: براى اين منظور سايت الكترونيكى در سازمان راه اندازى شد و فناوريهايى كه كه به مرحله صنعتى رسيده باشند براى تجارى سازى و سرمايه گذارى بنگاههاى مالى و حمايتى در اين سايت درج مى شوند.

وى به اجراى برنامه "نمونه سازى" طرح هاى پژوهشى اشاره كرد و ادامه داد: مبتكراني كه داراي ايده باشند و يا مى خواهند طرح خود را تكميل كنند و يا نياز به آزمايشگاه داشته باشند مورد حمايت هاى بلاعوض اين سازمان قرار مى گيرند .

تصويب آيين نامه درهاى باز آزمايشگاهها    

رئيس سازمان پرژوهشهاى علمى و صنعتي با اشاره به ديدار اخير نخبگان با هيئت وزيران گفت: در اين ديدار آيين نامه اى به تصويب رسيد كه طى آن درهاى آزمايشگاهها، كتابخانه ها و مراكز علمى بر روى نخبگان باز خواهد شد كه بر اين اساس اين سازمان اعلام آمادگى خود را براى اجراى اين مصوبه اعلام مى كند.

وى با بيان اينكه تا پايان سال جارى آزمايشگاهها به صورت حضورى و مجازي در اختيار نخبگان خواهد بود افزود: در صورت حمايت با همكاري پاركهاى علم و فناوري شبكه آزمايشگاهى ايجاد خواهد شد.