مرکز رشد شريف صفحه نخست

توليد نانوفيلتر با استفاده از مواد سلولزى توسط واحد فناور مستقر در مركز رشد شريف

محققان شركت كربن صنعت سمنان از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد فناوريهاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با استفاده از مواد سلولزى موفق به توليد نانوفيلتر براى كاربردهاى صنعتى و خوراكى شدند.

 مهندس سيد ميعاد صالحى مجرى طرح در گفتگو با خبرگزارى مهر اين ماده را يك ماده استراتژيك در حوزه نانوفيلتراسيون دانست و تاكيد كرد: اين ماده علاوه بر آنكه داراى استانداردهاى كيفي براى فرآيند توليد ابتكارى است داراى استانداردهاى FCC بهداشتى و دارويى نيز است.

وى با بيان اينكه ساليانه حدود 50 هزار تن از اين ماده از كشورهاى اروپايي چون سوئد، سوئيس و نروژ و آمريكا وارد مى شود، اظهار داشت: ما نيز با انجام اين پروژه ابتكارى موفق به توليد كربن بهداشتى عيار بالا شديم كه قادر است از ناخالصى هاى مواد و يا سم زدايي را با درصد بالا انجام دهد.

مجرى طرح به فرآيند توليد كربن بهداشتى پرداخت و خاطرنشان كرد: اين نانو فيلتر كه با استفاده از مواد سلولزى توليد شده است ضمن آنكه از نظر كيفيت قابل رقابت با مشابه خارجى است با يك سوم قيمت نيز قابل دسترسى است.

صالحى، اين ماده را قابل استفاده در صنايع مختلف چون نفت، گاز، پتروشيمى، تصفيه آب و فاضلاب، تصفيه روغن، تصفيه سوخت جت، مواد معدنى و هسته اى دانست.

وى همچنين به كاربردهاى بهداشتى اين كربن اشاره كرد و به مهر گفت: زمانى كه سم وارد بدن مى شود به سرعت جذب اعصاب مى شود. اين ماده مى تواند سموم را از بدن جذب و با انجام عمل دفع اين ماده به همراه سموم از بدن خارج كند.

اين محقق به نحوه عملكرد اين ماده اشاره كرد و گفت: اين ماده با توجه به ماموريتى كه براى آن تعريف مى كنيم وارد فاز مايع و يا گاز مى شود و با ماده مخلوط مى شود. با توجه به اينكه اين ماده داراى تخلخل در حد نانو و آنگستروم است، موادى ناخالصى را كه در داخل محيط است را تا قطر 10 به توان 9- و 10 به توان 10- به داخل جذب مى كند و از محيط خارج مى كند.

صالحى تاكيد كرد: اين محصول در فاز نيمه صنعتى است و تاكنون كارخانه هاى روغن نباتى، تصفيه آب، نوشابه سازى، پالايشگاهها و تصفيه سوخت جت اين محصول را بكار برده اند.

وى خاطرنشان كرد: با توجه به تاكيد رهبرى بر حاكم شدن گفتمان علم و فناورى در نظام بهتر است مسئولان در حوزه فناورى به جاى اقدامات آيين نامه اى، بهتر است اقدامات جدى ترى را پيگيرى كنند.