مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور 110 مركز در نمايشگاه توانمندى‌هاى ملى فن‌آورى نانو

 110 واحد در خواست كننده غرفه جهت حضور در نمايشگاه توانمندى‌هاى ملى فن‌آورى نانو پذيرفته شدند.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، افشارى، مدير نمايشگاه توانمندى‌هاى ملى فن‌آورى نانو با بيان اين مطلب كه از 110 واحد درخواست كننده غرفه، 104 واحد جهت حضور در نمايشگاه پذيرفته شده اند، گفت: نشريات، مراكز رشد، آزمايشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهاى دولتى، شركت‌هاى نانويى، شركت‌هاى بازرگانى، شركت‌هاى سازنده تجهيزات، شركت‌هاى خدمات نانويى و شركت‌هاى نانويى مستقر در مراكز رشد از جمله واحدهاى در خواست كننده غرفه در نمايشگاه توانمندى‌هاى ملى فن‌آورى نانو بودند.

وى هدف از برگزارى اين نمايشگاه را نمايش كاركردهاى نانو در قالب محصولات مصرفى از جمله پارچه هاى خود تميزشونده، سطوح خود تميز شونده، اثرات فتوكاتاليستى، پارچه هاى ضد حريق و نانوفيلتراسيون اعلام كرد.

افشارى، با اشاره به اهميت بر گزارى نمايشگاه توانمندى‌هاى ملى فن‌آورى، تغييرات روزافزون در فن‌آورى نانو، ظهور كالاهاى جديد در اين حوزه، تنوع آن‌ها و عدم آشنايى مردم با كاركردها و محصولات متنوع حاصل از اين فن‌آورى را از دلايل اصلى براى برپايى اين نمايشگاه دانست.

گفتنى است اين نمايشگاه 22 تا 24 مهر ماه در سالن حجاب بر گزار خواهد شد.