مرکز رشد شريف صفحه نخست

برخورد با متقلبان علمى / ضرورت وجود مراكز رشد در استانها

معاون فن‌آورى وزير علوم بر ضرورت اعمال ضوابط تنبيهى براى برخورد با متقلبان علمى تاكيد كرد.

دكتر جهانگيريان در گفت‌و‌گو با خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) در پاسخ به سوالى درباره نحوه برخورد با تقلب‌هاى علمى از جمله كپى‌بردارى و انتشار مقالات و تحقيقات ديگران به نام خود اظهار كرد: در اين خصوص در سطح وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى به صورت بخش‌نامه اطلاع‌رسانى صورت گرفته، با اين وجود بايد يك سرى قوانين و ضوابط ويژه وضع شود تا تنبيه مشخصى براى افرادى كه چنين كارهايى را انجام مى‌دهند، در نظر گرفته شود.

وى با تاكيد بر اين كه در سطح وزارت علوم با وجود مقاطع مختلف دقت لازم براى جلوگيرى از تقلب‌هاى علمى صورت مى‌گيرد، اظهار كرد: با نظارت اساتيد راهنماى دانشجويان و محققان اقدامات پيشگيرانه خوبى در اين زمينه انجام مى‌شود.

معاون فن‌آورى وزير علوم در ادامه با بيان اين كه تا پايان برنامه پنج‌ ساله چهارم توسعه بايد تمامى استان‌ها، داراى پارك علم و فن‌آورى باشند، تاكيد كرد: در اين راستا بايد تا پايان سال تمام استان‌ها حداقل يك مركز رشد داشته باشند كه اين برنامه در حال پيگيرى است.