مرکز رشد شريف صفحه نخست

تعيين وظايف شوراى نخبگان/ تشكيل 9 كانون ارتباط دانشگاه با صنعت

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى از تهيه پيش نويس شرح وظايف شوراى نخبگان خبر داد و گفت: هم اكنون دبيرخانه شوراى نخبگان فعال است و اعضاى آن نيز از ميان نخبگان به زودى مشخص مى شود

به گزارش خبرگزارى مهر،‌ دكتر صادق واعظ زاده امروز در جمع خبرنگاران افزود: ما به اواخر تدوين و تصويب نقشه جامع علمى كشور در شوارى تخصصي رسيديم و تا 3 جلسه آينده كار تدوين نقشه به اتمام مى رسد و نتيجه نهايى به شوراى عالى ارائه مى شود.

وى در پاسخ به مهر درباره اينكه آيا وزارت علوم نيز نقشه علمى ديگرى را تدوين و به شورا ارائه خواهد كرد يا خير اظهار داشت: شوراى عالى انقلاب فرهنگى شوراى تخصصى براى اين امر در نظر گرفته و چند تن از اعضاى اين شورا از اعضاي دولت هستند بنابراين كار ديگرى در مسيرى ديگر اغاز شده باشد اتلاف وقت است و فايده اى ندارد.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى درباره تعيين اعضاى شوراى نخبگان و روند فعاليت اين شورا به مهر گفت: اعضاي  اين شورا به زودى از ميان نخبگان تعيين مى شوند اما در حال حاضر با كمك كميسيون دائمى هيئت امنا وظايف شورا را انجام مي دهيم خلايى به وجود نيامده است.

واعظ زاده درباره قرار نگرفتن برترين رتبه هاي كنكور زبان تحت پوشش حمايتهاى بنياد ملى نخبگان گفت:‌ تنها گروههاى آزمايشى ذكر شده در مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مشمول بررسى بنياد قرار مى گيرند و بنياد نيز ظوابط شورا را انجام مى دهند. از اين رو در مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى،‌ برترينهاى كنكور زبان جزء گروههاى آزمايشى كه بايد تحت پوشش بنياد قرار گيرند به شمار نمى آيند.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى از تشكيل 9 كانون ارتباط دانشگاه با صنعت خبر داد و اظهار داشت: اين كانونها بايد  تمام دست اندركاران مربوط به يك كالا و خدمات را دور هم جمع كند تا چرخه نوآورى كالا را تكميل كنند.

وى با بيان اينكه تا كنون قدمهاى خوبى در اين زمينه برداشته شده ابراز اميدوارى كرد: تعداد اين كانونها تا پايان سال افزايش يافته و نتايج خوبى از اين كانونها ارائه شود.

واعظ زاده ستاد خودروى سواري كه دبيرخانه آن در ايران خودرو مستقر است،‌ ستاد فرش در دانشگاه كاشان،‌ موتورهاى ديزلى، ستاد كامپوزيتها در دانشگاه علم و صنعت را برخى از ستادهاى تشكيل شده در خصوص ارتباط دانشگاه با صنعت عنوان كرد.