مرکز رشد شريف صفحه نخست

نوآوران به ‌‌١٠٠ هزارميليارد تومان امكانات دسترسى مى‌يابند

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور با بيان اين كه صدها هزار ميليارد تومان امكانات سخت افزارى در كشور وجود دارد، اعلام كرد كه با ابلاغ آيين‌نامه « تسهيل دسترسى نوآوران به امكانات و خدمات علمى و فنى» مى‌توان از حداقل صد هزار ميليارد تومان از امكانات استفاده كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر صادق واعظ زاده روز يكشنبه در نشست خبرى با موضوع «تشريح جزئيات تصويب نامه هيات وزيران در خصوص تسهيل دسترسى نوآوران» اين آيين‌نامه را پاسخ دولت به نامگذارى امسال به عنوان سال نوآورى و شكوفايى عنوان كرد و گفت: مصوبه هيات وزيران حاصل جلسه دولت و نخبگان در شهريور ماه است كه تصميم نهايى آن در اين مدت در جريان بود كه هفته گذشته به شكل نهايى در آمده و به تمامى دستگاه‌ها و مراكز دولتى ابلاغ شد.

واعظ زاده ابراز اميدوارى كرد با اجراى آيين‌نامه تحول بزرگى در كشور رخ دهد تا امكانات بيت المال از مالكيت انحصارى دستگاه‌ها خارج شده و در اختيار نوآوران قرار گيرد تا شاهد اين نباشيم كه نوآوران به علت كمبود امكانات و فضاى كار پروژه‌هاى خود را ناتمام رها كرده باشند.

دكتر واعظ‌ زاده با اشاره به اين كه نوآوران براى استفاده از اين امكانات هيچ ضرورتى به عضويت در بنياد ملى نخبگان و هر دستگاه يا انجمن ديگر ندارند، اظهار كرد: همچنين مدرك تحصيلى و درجه علمى در استفاده كردن از اين امكانات هيچ تاثيرى ندارد و در تمامى مراكز ارائه كننده اين امكانات و خدمات بر روى نوآوران در تمامى سطوح باز است.

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور، با تاكيد بر اين كه در مقابل استفاده نوآوران از امكانات دستگاه‌ها نبايد هيچ هزينه‌اى از نوآوران دريافت شود، اضافه كرد: معاونت علمى و فن‌آورى و مقدمات اين آيين‌نامه را آماده كرده و در اسرع وقت دستورالعمل‌ دستگاهها تهيه و به اجرا در خواهد آمد.

دكتر واعظ زاده با بيان اين كه در كشور نيروى انسانى با استعداد بسيار زياد است، اظهار كرد: اين استعدادها را بايد متوجه فعاليت‌هاى نوآورانه كرد، زيرا يكى از كمبودهاى كشور سوق دادن استعدادها بيشتر به محفوظات و كسب دانش بود، اما اين كه نوآورى كرده و ايده جديد خلق شود، كمبود محض كشور بود كه با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى ايده‌هاى بسيارى براى رفع اين معضل ايجاد شد.

وى در ادامه تصريح كرد: مهمترين نياز نوآوران براى ارائه نوآورى، فراهم كردن فضاى مناسب براى نوآورى است كه اين نياز به فرهنگ نوآورى و فراهم آوردن امكانات براى تحقق ايده‌ها و عملياتى كردن نوآوريها با نامگذارى امسال به نام سال نوآورى و شكوفايى فراهم شد.

رييس بنياد ملى نخبگان با بيان اين كه امكانات براى نوآورى در دولت و مجموعه بزرگ آن وجود دارد، بيان كرد: مشكل اصلى مقررات دست و پا گيرى است كه مانع دستيابى نوآوران به امكانات مى‌شود؛ بنا بر اين، امكانات موجود فقط در اختيار افراد معدودى كه مستقيما با اين امكانات سر و كار داشتند قرار مى‌گرفت.

به گفته وى، بايد امكانات در اختيار دستگاه‌هاى دولتى، آزاد شده تا كسانى كه نياز به اين امكانات براى رشد كشور دارند، بتوانند از آنها استفاده كنند.

دكتر واعظ‌ زاده تاكيد كرد: البته استفاده از اين امكانات نيز بايد ضابطه مند شود تا منجر به هرج و مرج و از بين رفتن بيت‌المال نشود.

وى با اشاره به اين كه در حال حاضر صدها هزار ميليارد تومان امكانات سخت افزارى در كشور وجود دارد كه متعلق به دولت و بيت المال است، خاطر نشان كرد: حداقل 100 هزار ميليارد تومان از اين امكانات قابل دسترسى براى نوآوران است كه اين آيين‌نامه به دنبال اين است تا اين امكانات در در اختيار نوآوران قرار دهد.

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور با بيان اين كه حدود 100 شركت دولتى مشمول آيين‌نامه «تسهيل دسترسى نوآوران به امكانات و خدمات علمى و فنى» هستند كه امكانات فنى و كارگاهى و آزمايشگاهى گسترده‌اى دارند، عنوان كرد: همچنين بيش از 200 دانشگاه، پژوهشگاه، پارك‌هاى علم و فن‌آورى و مراكز رشد، چند صد موسسه از قبيل بانك‌ها، موسسات اعتبارى و بيمه‌هاى دولتى و در مجموع بيش از يك هزار دستگاه و مركز و موسسه دولتى كه هر كدام زير مجموعه‌هاى متعددى شامل شركت‌هاى دولتى و كارخانجات در اختيار دارند، بايد اين آيين‌نامه را اجرا كنند.

وى ادامه داد: در اين آيين‌نامه نوآور به كسانى اطلاق مى‌شود كه يك ايده جديد داشته و براى اجراى آن تلاش كرده و به نتيجه معين و مشخصى رسيده‌اند و يا اين كه حداقل يك ايده جديد داشته و اين ايده بالقوه قابليت عملياتى و بهره‌بردارى را داشته باشد.

به گزارش ايسنا، رييس بنياد ملى نخبگان درباره امكاناتى كه دستگاه‌ها بايد در اختيار نوآوران قرار دهند، توضيح داد: در ماده دو اين آيين‌نامه به دو روش امكانات در اختيار نوآوران قرار مى‌گيرد. اول امكانات و منابع پژوهشى همچون تجهيزات و دستگاه‌ها و مجموعه‌هاى فنى است و دوم منابع اطلاع‌رسانى مانند كتابخانه‌ها، پايگاههاى اطلاع‌رسانى، اسناد و مدارك علمى كه به وفور در تمامى دستگاهها و مراكز دولتى وجود دارد.

وى اظهار داشت: همچنين نوآوران بايد اجازه استفاده از فضا و امكانات و مواد آزمايشگاهى و كارگاهى را داشته باشند، البته خدمات تجهيزات پيشرفت و تخصصى نياز نوآوران در آزمايشگاههاى بسيار خاص است.

دكتر واعظ‌ زاده ادامه داد: استفاده از نتايج مطالعات و پژوهش‌هايى كه در گذشته در دستگاه‌ها انجام شده است، يكى ديگر از نيازهاى نوآوران به شمار مى‌رود كه در اين آيين‌نامه بر آن تاكيد شده است. همچنين امكان بازديد از كارخانجات، آزمايشگاه‌ها و تاسيسات براى نوآوران در اين آيين‌نامه فراهم شده است.

وى با بيان اين كه راهنمايى و مشاوره فنى و علمى و تخصصى دستگاه‌ها بايد در اختيار نوآوران قرار گيرد، اذعان كرد: در اختيار گذاشتن چنين تسهيلاتى به نوآوران بايد به نحوى باشد كه اين امكانات تلف نشده، از بين نرود و باعث هرج و مرج نشود.

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور اعلام كرد: از اين رو در ماده سه اين آيين‌نامه پيش‌بينى شده است، تمامى دستگاههاى مشمول دستورالعمل‌ حمايت از نوآوران را طى مدت كوتاهى تنظيم و تدوين كنند و اين دستورالعمل‌ را به تاييد معاونت علمى و فن‌آورى رييس جمهور رسانده و به اطلاع عموم برسانند.

وى در ادامه سخنان خود، بر لزوم روشنى و روانى نحوه ارائه خدمات به نوآوران در دستورالعمل‌هاى دستگاه‌ها تاكيد كرد و گفت: اين دستورالعمل‌ بايد طورى تنظيم شده باشد كه نوآور بداند به كجا مراجعه و چه اطلاعاتى را براى استفاده از امكانات ارائه دهد.

رييس بنياد ملى نخبگان در توضيح ماده چهار آيين‌نامه اظهار كرد: همچنين نوآوران بايد تقاضاى خود را براى استفاده از امكانات دستگاه‌ها و اطلاعاتى را در مورد نوآورى خود نيز ارائه دهند.

وى ادامه داد: دستگاهها نيز موظفند ظرف يك ماه اطلاعات نوآوران را بررسى كرده تا معين كنند كه چه امكانات و خدماتى براى چه مدتى در اختيار نوآوران قرار مى‌گيرد. نكته حائز اهميت اين است كه دستگاه‌ها موظفند كه اسرار نوآورى و مالكيت فكرى نوآوران را حفظ كرده و در اختيار ديگران قرار ندهد.

دكتر واعظ‌ زاده افزود: دستگاهها بايد خدمات علمى و فن‌آورى خود را مطابق با اعلام نوآوران در اختيار آنها قرار دهند و نوآوران نيز بايد دقت لازم را در استفاده از امكانات به كار گيرند.

وى با بيان اين كه مالكيت فكرى دستاوردهاى نوآوران متعلق به نوآوران بوده، كه مورد تاكيد ماده 6 آيين‌نامه است، اذعان داشت: نوآوران در اين پروسه يك ارزش افزوده فكرى توليد مى‌كنند كه متعلق به خودشان است، اما در صورت توافق طرفين مى‌توانند قبل از شروع كار قرارداد كتبى با رضايت دو طرف منعقد كرده كه در پايان دستاورد متعلق به نوآور و دستگاه مربوطه است، البته نوآوران نيز بايد كمك دستگاهها را در گزارش نوآوراى خود در كنفرانسها و نمايشگاهها قيد كنند.

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور با بيان اين كه استفاده نوآوران از امكانات دستگاهها منجر به هزينه‌هاى اضافى مى‌شود، گفت: در ماده 7 آيين‌نامه پيش‌بينى شده است كه معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، اعتبارات مورد نياز دستگاهها در اين رابطه را در بودجه سالانه درج كند و نظارت بر حسن اجراى اعتبارات نيز در اختيار اين معاونت است. همچنين براى تامين هزينه‌هاى امسال به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزى و راهبردى و معاونت علمى و فن‌آورى رياست جمهورى از محل اعتبارات پيش‌بينى نشده تامين مى‌شود.

وى با تاكيد بر اين كه براى اجراى درست اين آيين‌نامه بايد نظارت جدى شود، خاطر نشان كرد: دستگاه‌ها موظف به ارائه گزارش عملكرد اين آيين‌نامه به معاونت علمى و فن‌آورى هستند، همچنين در ماده 9 امكان تشويق دستگاه‌هاى كه بهترين عملكرد را در اجراى آيين‌نامه داشتند مورد توجه قرار داده كه بر اين اساس معاونت علمى آنها را به دفتر رياست جمهورى معرفى مى‌كنند تا مورد تشويق قرار گيرند.

دكتر واعظ زاده همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبنى بر اين كه آيا سامانه‌اى براى بررسى شكايات نوآوران وجود دارد يا خير؟ پاسخ داد: براى نظارت بيشتر بر روى اين آيين‌نامه ساز و كارى تهيه خواهد شد تا اجراى آيين‌نامه ساماندهى بيشترى داشته باشد.