مرکز رشد شريف صفحه نخست

برترين‌هاى فناورى نانو معرفى و تقدير شدند

سومين جشنواره برترين‌هاى فناورى‌نانو شب گذشته در سالن حجاب با حضور جمعى از فزهيختگان و برترين‌هاى اين حوزه برگزار شد

در آغاز دكتر حميدرضا شاهوردى مدير كارگروه توسعه فناورى و توليد ستاد ويژه توسعه فناورى‌نانو، گزارشى مبنى بر برگزارى اولين نمايشگاه توانمندى‌هاى ملى فناورى‌نانو كه طى روزهاى اخير برگزار شده بود را ارائه نمود و اظهار داشت در سال آينده شاهد برگزارى نمايشگاه در سطح خاورميانه و تبديل آن به ميعادگاه كسب و كار نانو در جهان خواهيم بود.
سپس على‌محمد سلطانى مدير دبيرخانه ستاد ويژه توسعه فناورى‌نانو در رابطه با چگونگى روند ارزيابى شاخص‌هاى مشخص شده براى كسب امتياز در جشنواره توضيحاتى داد و هدف اصلى برگزارى اين جشنواره را سوق دادن مجموع فعاليت‌ها به سمت اهداف مورد نياز كشور دانست و تاكيد كرد، هدف از فناورى‌نانو، توليد ثروت و بهبود كيفيت زندگى مردم است.

مهندس سلطانى در پايان صحبت‌هاى خود از محققان و مراكز پژوهشى و ... درخواست نمود كه نظرات خود را در مورد شاخص‌ها اعلام و براى شركت در جشنواره سال آينده مدارك خود را تا پايان ارديبهشت سال 1388 به دبيرخانه ستاد ارسال كنند.
 
در ادامه دكتر واعظ‌زاده معاون علمى-فناورى رئيس‌جمهور گفت: "خوشبختانه فعاليت‌هاى حوزه نانو در كشور ما راه طولانى را پيموده و علاوه بر فوايد مستقيمى كه به‌بار آورده در شكل گرفتن گفتمان علمى در سطح وسيع جامعه نقش‌آفرينى كرده است".

واعظ‌زاده از اينكه اغلب فناوران نانو در كشور را جوانان مومن و مشتاق تشكيل مى‌دهند اظهار خرسندى كرد و گفت: "براى مومنان علم جويى و يافتن نكات تازه علمى بايد موجب فزونى ايمان و انگيزه گردد".

وى هدف را پيشرفت علمى با توجه به مبدأ هستى و رسيدن به آرامش و آسايش دانست.

معاون علمى-فرهنگى رئيس‌جمهور پس از تشكر از اعضاى محترم ستاد ويژه توسعه فناورى‌نانو، گفت: "خوب است جريان علمى يكى از شاخص‌هاى ارزيابى در سال‌هاى آينده در نظر گرفته شود. مطالعات و پژوهش‌هايى كه در مسير مشخصى دنبال شده و به يك جريان علمى مبدل شوند موجب كسب جايزه نوبل مى‌شود نه تعداد بيشتر مقالات علمى پراكنده.

امروز ديگر شمار مقالات و شمار ارجاعات در چنين محافلى نبايد شاخص باشد بلكه جريان‌ها و نظريه‌پردازى‌ها بايد به عنوان معيار در نظر گرفته شوند.

 در سومين دوره جشنواره برترين‌هاى فناورى‌نانو در بخش محققان برتر به ترتيب دكتر اعظم ايرجى زاد، عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف، دكتر سيد عليرضا اشرفى، عضو هيات علمى دانشگاه كاشان، دكتر عبدالله سليمى، عضو هيات علمى دانشگاه كردستان، دكتر على ايرانمنش، عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس، دكتر خطيب‌الاسلام صدرنژاد، عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف، دكتر عليمراد رشيدى از دانشگاه تهران و پژوهشگاه صنعت نفت، دكتر عليرضا مشفق، عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف، دكتر رضا فريدى مجيدى، عضو هيات علمى دانشگاه تهران، دكتر نيما تقوى نيا،‌ عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف و دكتر محمد حسين حبيبى، عضو هيات علمى دانشگاه اصفهان به عنوان برترين‌هاى فناورى‌نانوكشور معرفى شدند.

در بخش محقق جوان (زير 35 سال) نيز دكتر عليمراد رشيدى معرفى و تقدير شد.

در بخش محقق خارجى برتر دكتر ديميترى كاسنتسوف از فرهنگستان علوم روسيه و در بخش محقق مسلمان غير ايرانى، دكتر سليم سيراسى از دانشگاه بيكنت تركيه معرفى و تقدير شدند.

در بخش محقق ايرانى مقيم خارج نيز دكتر غلامعلى منصورى، استاد مهندسى شيمى دانشگاه ايلينويز آمريكا به عنوان نفر برتر معرفى شد كه اين استاد پيشگام انتقال فناورى‌نانو به ايران جايزه نقدى خود را كه 25 سكه بهار آزادى بود براى استفاده در گسترش فعاليت‌هاى علمى اين حوزه در كشور اهدا كرد.

در بخش پايان‌نامه‌ برتر سومين دوره جشنواره «برترين‌هاى فناورى‌نانو » هم دكتر عليمراد رشيدى از دانشگاه تهران و پژوهشگاه صنعت نفت تقدير شد.

دانشگاه‌هاى صنعتى شريف و تهران نيز مشتركا به عنوان رتبه اول و دانشگاه تربيت مدرس به عنوان رتبه سوم در بخش موسسات پژوهشى برتر معرفى شدند.

در بخش رسانه‌هاى برتر نيز علاوه بر ايسنا در بخش خبرگزارى‌ها، در حوزه صدا، شبكه راديويى جوان و در حوزه سيما، شبكه چهار به عنوان برترين‌هاى جشنواره امسال معرفى شدند.

در بين مراكز رشد نيز مركز رشد واحدهاى فناورى پژوهشگاه پليمر و مركز رشد واحدهاى فناورى لوازم و تجهيزات پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران مشتركا حائز رتبه اول شدند.

شيشه كاوه فلوت و نانو پاك پرشيا نيز شركت‌هاى تقدير شده در حوزه بنگاه‌هاى خصوصى برتر بودند.

در بخش آزمايشگاه‌هاى برتر نيز مجموعه آزمايشگاه‌هاى مركز پژوهش متالورژى رازى، مجموعه آزمايشگاه‌هاى مركزى و عمومى پژوهشگاه پليمر و پتروشيمى ايران و مركز فرآورى مواد معدنى وزارت صنايع به ترتيب حائز رتبه‌هاى اول تا سوم شدند.

در بخش ويژه جشنواره امسال همچنين از استاندار مازندران به عنوان استاندار برتر تقدير شد.

جايزه ويژه علمى فناورى‌نانو ايران نيز به استاد هاشم رفيعى تبار، چهره ماندگار فناورى‌نانو ايران و رييس پژوهشكده علوم نانو پژوهشگاه دانش‌هاى بنيادى اعطا شد.
جايزه ويژه فناورى‌نانونيز به دكتر صابر و شركت نانوسيستم پارس اعطا شد.

گفتنى است، در سومين دوره جشنواره «معرفى برترين‌هاى فناورى نانو»، افراد و نهادها بر حسب كيفيت و حجم فعاليت‌ها و دستاوردهاى سال 1386 مورد ارزيابى قرار گرفته و رتبه بندى شدند.

به نقل از ستاد ويژه توسعه فناورى‌نانو