مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار تعاونى‌ها در پارك‌هاى علم و فناورى تا پايان سال

معاون رييس جمهور با بيان اينكه بايد با ديد جديدى به تعاونى‌ها نگاه كرد و به تقويت آنها پرداخت،‌ گفت: تعاون عرصه‌اى است كه كمتر به آن پرداخته شده و نبايد اين بخش را صرفا در حد فعاليت‌هاى معمول سنتى و اقتصادى ديد.

دكتر واعظ زاده ـ معاون علمى و فناورى رييس‌جمهور ـ‌ در گفت‌وگو با خبرگزارى ايسنا تصريح كرد: اگرچه بخش قابل توجهى از اقتصاد ما كماكان اقتصاد سنتى است و خواهد بود، اما تعاونى‌ها بايد وارد عرصه‌هاى جديد كسب و كار و كارآفرينى شوند و شركت‌هاى دانش‌بنيان تعاونى را تقويت كنيم.

وى افزود: تعاون عرصه‌اى است كه كمتر به آن پرداخته شده و همواره در حد فعاليت‌هاى معمول سنتى و اقتصادى به آن نگاه شده است در صورتى كه اين بخش بايد از فعاليت‌هاى سنتى خارج شود تا بتوان به هدف 25 درصد نزديك شد.

وى از استقرار تعاونى‌ها و بخش‌هاى خصوصى در پارك‌هاى علم و فناورى خبر داد و گفت: اقدام كوتاه مدتى كه شروع شده و امسال اجرا خواهد شد، فراهم كردن امكانات گسترده‌تر براى پارك‌هاى علم و فناورى است كه شركت‌هاى تعاونى و خصوصى دانش‌بنيان بايد در آنجا مستقر شوند.

واعظ زاده ادامه داد: منابع پارك‌ها را در روزهاى آينده نسبت به بودجه‌اى كه در اختيار دارند دو برابرافزايش خواهيم داد كه 70 درصد اين منبع جديد بايد به تعاونى‌ها و شركت‌هاى خصوصى پرداخت شود و 30 درصد ديگر بايد در جهت توسعه زيرساخت‌هاى علمى و فناورى پارك‌ها تخصيص يابد.

معاون رييس جمهور متذكر شد: در اين راستا مذاكرات و هماهنگى‌هاى خوبى را با وزارتخانه‌هاى ذى‌ربط و پارك‌ها صورت داده‌ايم كه تا چند روز ديگر اين منابع در اختيارشان قرار مى‌گيرد و من توصيه مى‌كنم كه تعاونى‌هاى دانش بنيان همانند شركت‌هاى خصوصى از اين فرصت استفاده كنند.

وى در ادامه با اشاره به ارائه لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان به مجلس گفت: اين لايحه در حمايت از شركت‌هاى تعاونى و خصوصى و سهولت كسب و كار آنها و در قالب اعطاى تسهيلات و ارائه كمك‌هاى مالى‌ و مشاوره‌اى به شركت‌هاى دانش بنيان تنظيم شده است كه لايحه مراحل نهايى خود را سپرى كرده و به زودى به مجلس ارائه خواهد شد.

واعظ زاده گفت: در لايحه پيش بينى شده تا سرمايه‌هاى خطرپذير و وام‌هاى بدون هزينه در اختيار تعاونى‌ها قرار بگيرد تا آنها بتوانند فارغ از كارهاى مخاطره‌جو،‌ وارد عرصه رقابت شوند.

معاون علمى و فناورى رييس جمهور با اشاره به اجراى طرح بنگاه‌هاى زود بازده از سوى دولت گفت: اين طرح با هدف بهبود وضعيت اشتغال به اجرا درآمد ولى اين سازوكار كاملا منطبق با خصوصيات شركت‌هاى دانش بنيان نيست و نيازمند تسهيلات جديدى است.

واعظ زاده ادامه داد: ساز و كار شركت‌هاى تعاونى با شركت‌هاى دانش‌بنيان به نوعى همخوان و هماهنگ است. در شركت‌هاى دانش‌بنيان اعضا از نظر آورده تفاوت كمى با هم دارند، نيروها معمولا تحصيل كرده‌اند و آورده‌ آنها، سرمايه و مالكيت فكرى آنهاست و اين مساله با شركت هاى سنتى كه نيروهاى كار آنها از كارگر ساده تا متخصص برجسته را در بر مى گيرد، متفاوت است. در شركت‌هاى دانش‌بنيان اين تفاوت كمتر است و همه، نيروهاى متخصصى هستند كه مسووليت‌هاى مختلفى را به عهده مى‌گيرند و اين با مفهوم تعاونى به معنى « يك عضو ـ يك راى» بسيار تفاوت دارد؛ زيرا اعضا مشابه هم هستند و طبيعى است همه راى مساوى داشته باشند؛ بنابراين بايد از اين موقعيت استفاده كرد و تعاونى‌ها را به سمت زمينه‌هاى دانشى و دانش‌بنيان سوق داد.

وى افزود: در اين صورت است كه مى‌توانيم نيروى عظيمى را كه از دانشگاه‌ها در حال خروج است و انگيزه و دانش خوبى هم دارد،‌ با ارائه تسهيلات و آموزش‌هاى لازم ساماندهى كرد.