مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى و توليد دستگاه تست مقاومت خراش پليمرها توسط واحد فناور مركز رشد شريف

دستگاه تست مقاومت خراش پليمر توسط محققان كشورمان در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف طراحى و توليد شد.

مهندس سعيد زكايى مجرى طرح در گفتگو با خبرگزارى مهر با تاكيد بر اهميت ضد خراش بودن پليمرها در صنايع مختلف از جمله خودروسازى گفت: با توجه به اين اهميت نيازمند استانداردهايى بوديم تا بتواند ميزان مقاومت به خراش پليمرهايى كه در صنايع مختلف به كار برده مى شود را اندازه گيرى و مقايسه كند. 

وى افزود: از اين رو دستگاه اندازه گيرى مقاومت به خراش پليمرها را طراحى و توليد كرديم تا بر اساس استانداردهاى خاص ميزان مقاومت پليمرها را در برابر خراش اندازه گيرى كند.   

زكايي به نحوه عملكرد اين دستگاه اشاره كرد و اظهار داشت: اين دستگاه خراش استانداردي را بر روى سطح مورد نظر ايجاد  و با بررسى سطح، ميزان مقاومت محصول را اندازه گيري مى كند.

مجرى طرح با بيان اينكه با استفاده از اين دستگاه مى توانيم محصولات تركيبى پيشرفته پليمرى توليد كنيم اضافه كرد: محصولات مقاوم به خراش در صنايعى مانند خودرو سازى، توليد لوازم منزل، توليد CD و غيره اهميت زيادى دارد از اين رو مى توان با استفاده از اين دستگاه ميزان مقاومت به خراش محصولات را بررسى كرد.

زكايى در ادامه از دستيابى به دانش فني بهبود مقاومت به خراش و فاكتورهايى كه مقاومت به خراش پليمر را بهبود مى بخشد خبر داد و به مهر گفت: با استفاده از اين فاكتورها موفق به توليد كامپاندهاي مقاوم شديم كه مى توان در توليد لوازم خانگى و خودرو مورد استفاده قرار گيرد.

مجرى طرح، نانو كلى (خاك رس) را نمونه اى از اين فاكتورهاى افزودنى ذكر كرد و ادامه داد: با افزودن اين فاكتورها كامپاندهاى مقاوم توليد كردند كه به مرور زمان خواص و ويژگيهاي ظاهرى خود را از دست نمي دهد.

به گفته وى در حال حاضر با استفاده از نانو كلى موفق به توليد پليمرهاى مقاومى شدند كه مى توان در قطعات زير كاپود به كار برده شود.