مرکز رشد شريف صفحه نخست

«ارتباط با صنعت» جزو معيارهاى ارتقاى اساتيد شود

در برنامه چهارم توسعه افزايش جمعيت دانشجويى كارشناسى ارشد و دكترى و توسعه دوره‌هاى تحصيلات تكميلى دانشگاهها به عنوان زيربناى توسعه علمى كشور مورد توجه آموزش عالى قرار دارد، دانشجويانى كه از آنها به عنوان سرمايه‌هاى علمى ياد مى‌شود.

در حال حاضر حدود 180 هزار دانشجو در دوره‌هاى تحصيلات تكميلى كشور تحصيل مى‌كنند، اين در حاليست كه بر اساس آمار، هرم تعداد اعضاى هيات علمى متناسب با افزايش جمعيت مقاطع تحصيلات تكميلى دانشگاهها نيست كه اين امر موجب افزايش واحدها و حجم ساعات تدريس اساتيد مى‌شود، اساتيدى كه برخى از آنها در پستهاى اجرايى نيز قبول مسؤوليت كرده‌اند و به ناچار حضور پررنگى در دانشگاه ندارند كه اين مساله در مجموع دانشجويان را به ويژه در انتخاب اساتيد راهنما و اجراى پروژه با مشكل روبرو كرده است، اين در حاليست كه دانشجويان مقاطع كارشناسى ارشد و به ويژه مقطع دكترى بيش از سايرين نيازمند راهنمايى و ارتباط با اساتيدشان هستند.

همچنين در حالى كه در دانشگاه‌هاى خارجى، امكاناتى همچون رايانه، چاپگر، تلفن همراه و ساير امكانات رفاهى به صورت نظام يافته در اختيار دانشجويان دوره‌هاى تحصيلات تكميلى قرار مى‌گيرد، دانشجويان ارشد و دكترى برخى دانشگاههاى كشور با مشكلاتى ابتدايى همانند خوابگاه و عدم دسترسى به اينترنت مواجه هستند.

در اين بين مشكلات مالى و عدم حمايت مالى از دانشجويان مقطع دكترى هم مشكلات جدى براى اين دانشجويان ايجاد مى‌كند و اين مساله باعث مى‌شود كه انتظار حضور تمام وقت يك دانشجوى دكترى در راستاى صرف تمام انرژى و توانايى وى براى توليد علم در دانشگاه، برآورده نشود.

درعين حال بورسيه دانشجويان از سوى وزارت علوم و دانشگاهها كه به عنوان راه حلى فراگير مدنظر قرار مى گيرد، خود نيز داراى مشكلات خاص خود است، ضمن آنكه امكان بورس شدن نيز به علت حجم بالاى متقاضيان و ظرفيت محدود دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، بسيار محدود است.

بررسى‌هاى اجمالى حاكى از آن است كه حلقه مفقوده‌ايى كه از آن به نام حلقه ارتباط دانشگاهها با صنعت نام برده مى‌شود، در اين مورد هم ناديده گرفته شده است و جاى اين سوال باقيست كه چرا در كشور در حال توسعه‌اى كه صنعت و كارخانه‌هاى نوپاى آن نيازمند متخصصين و نوآورى هستند، از دانش آموختگان بالاترين سطح آموزش عالى كشور استفاده چندانى نمى‌شود و چرا اين الزام براى صنايع وجود ندارد كه كليه طرحها و پروژه‌هاى خود را به دانشگاه سفارش دهند تا در عين رفع و رجوع آنها، مشكلات اقتصادى و تامين مالى دانشجويان دكترى نيز از اين طريق رفع شود و بار مالى تامين نياز آنها از دوش دولت برداشته شود.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه متاسفانه در برخى محافل علمى و صنعتى، باورى كاذب به برترى علمى فارغ‌التحصيلان ايرانى دانشگاه‌هاى خارجى به دانش‌آموختگان دكترى دانشگاه‌هاى كشورمان كه با تمام كمبودها و كاستى‌ها موفق به اخذ درجه دكترى مى‌شوند، وجود دارد.

در راستاى بررسى اين مشكلات نشستى با حضور تعدادى از دانشجويان دوره‌هاى تحصيلات تكميلى دانشگاههاى صنعتى شريف و تربيت مدرس با عنوان " تحصيلات تكميلى؛ چالش‌ها و انتظارات" توسط سرويس صنفى آموزشى ايسنا در اين خبرگزارى برگزار شد كه طى آن نسبت به لحاظ معيار ارتباط با صنعت در كنار ثبت مقاله ISI در ارتقاى علمى اعضاى هيات علمى، لزوم توجه به تحصيلات آكادميك در بازار كار،‌ تقويت ابزارهاى نظارتى مرتبط با فعاليت اساتيد، ضرورت انديشيدن راهكارهايى جهت بهره بردن دانشجويان از پروژه‌هاى صنعت با دانشگاه، استفاده از تجربيات دانشگاه‌هاى كشورهاى پيشرفته در زمينه ارتباط با صنعت،‌ حمايت مالى از دانشجويان دكترى،‌ تخصيص سهم برابر استاد و دانشجو از محل پروژه‌هاى صنعت با دانشگاه و توجه به مسايل رفاهى و فرهنگى دانشجويان تحصيلات تكميلى تاكيد شد.

معيار ارتباط با صنعت، جايگزين ثبت مقاله ISI در ارتقاى علمى اساتيد ‌شود

به گزارش سرويس صنفى آموزشى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد امين زنگنه دانشجوى كارشناسى ارشد مهندسى مكانيك ورودى 85 دانشگاه تربيت مدرس در اين نشست با انتقاد از ثبت مقاله ISI به عنوان يكى از معيارهاى ارتقاى اعضاى هيات علمى، گفت: ثبت مقاله براى يك نمايه خارجى براى ايران‌ فايده‌ا‌ى نخواهد داشت، چرا كه از اين طريق در واقع براى يك مشكل مربوط به كشورهاى خارجي تحقيق و پژوهش مى كنيم و سپس نتايج اين تحقيق را هم به خود آنها تحويل مى دهيم و در واقع مسير ISI مشكلى را براى كشور حل نمى‌كند.

اين دانشجوى دانشگاه تربيت مدرس با طرح اين سوال كه چرا وزارت علوم معيار ارتباط با صنعت را جايگزين ثبت مقاله ISI در زمينه ارتقاى علمى اساتيد نمى‌كند، ‌عنوان كرد: ثبت مقاله ISI كاربردى نيست و نفعى نيز براى صنعت و كشور ندارد.

اساتيد به دنبال تدابيرى براى ورود صنعت به دانشگاه باشند

وى درادامه با اشاره به سيستم ارتباط با صنعت در دانشگاه MIT آمريكا، اظهار كرد: در اين دانشگاه هراستادى موظف است كه سالانه از طريق ارتباط با صنعت و انعقاد قراردادهاى صنعتى مقدارى پول وارد سيستم دانشگاه كند. در غير اين صورت استاد مربوطه از دانشگاه اخراج مى‌شود، اين در حاليست كه برخى اساتيد ما بيش از 20 مقاله ISI ارائه كرده‌اند ولى هنوز حتى يك مشكل صنعتى كشور را حل نكرده‌اند.

زنگنه با اشاره به حضور محدود اساتيد در دانشگاه و گذراندن بيشتر وقتشان در پستهاى ادارى و صنعتى، خواستار حضور فعال آنها در دانشگاهها شد و گفت: استاد نبايد تمام وقت خود را كه بخش مهمى از آن به دانشجويان تعلق دارد، در صنعت بگذارد بلكه بايد به دنبال تدابيرى براى ورود صنعت به دانشگاه باشد.

وى با بيان اينكه متاسفانه در صنعت به تحصيلات آكادميك توجه نمى شود، اظهار كرد: در دانشگاه معدل بالا و داشتن مقاله ISI‌ به عنوان ارزشهاى مثبت براى دانشجويان در نظر گرفته مى شود، اين در حاليست كه براى ورود به صنعت، سوابق كارى افراد طلب مى شود و ظاهرا تحصيلات آكادميك ما براى صنعت ارزشى ندارد.

براى رفع مشكلات دانشگاه بايد نسبت به صنعت احساس نياز كند

در بازار كار به تحصيلات آكادميك دانش آموختگان توجهى نمى‌شود

وى ادامه داد: دانشجويان پس از فراغت از تحصيل براى ورود به صنعت، با مشكلات متفاوتى روبرو مى شوند ولى نمى توانند تشخيص دهند كه آيا دانشگاه مشكل داشته يا خود فرد و يا صنعت؟

به گفته وى، مشكل ارتباط صنعت با دانشگاه زمانى حل مى شود كه دانشگاه به صنعت احساس نياز كند و ملزم به ارايه نيازها و مشكلات خود به دانشگاهها شود.

زنگنه درباره ارتباط دانشگاه با صنعت، اظهار كرد: به نظر من در حال حاضر اين دانشگاه است كه بايد به سراغ صنعت برود چون صنعت براى ارتباط با دانشگاه احساس نياز نمى‌كند.

وى افزود: متاسفانه وقتى وارد بازار كار مى‌شويم به تحصيلات آكادميك دانش آموختگان توجهى نمى‌شود، بلكه فقط تجربه كارى مطرح است و در واقع معيارهاى بازار كار و دانشگاه با هم بسيار متفاوت است.

زنگنه با بيان اينكه من به عنوان يك دانش‌آموخته دانشگاهى در دوران كارآموزى گيج شده بودم، عنوان كرد: متاسفانه برخى اساتيد نمى‌خواهند دانشجويان به خودى خود به سمت صنعت بروند و پروژه بگيرند و جايى براى آنها باقى نماند، اين در حاليست كه روال كار بايد اينگونه باشد كه استاد دانشجو را به صنعت معرفى كند و زمينه حضور وى در صنعت و اخذ پروژه و پيشرفت را براى دانشجو فراهم كند.

وى افزود: دانشگاه تربيت مدرس به هر استاد 70 هزار تومان پرداخت كرد تا در راستاى افزايش صميميت با دانشجويان يك شب را در بيرون از دانشگاه با آنها شام بخورند، ولى متاسفانه اين مبلغ ناچيز هم صرف دانشجويان نشد و دريغ از يك استاد كه اين برنامه را اجرايى كند.

زنگنه با تاكيد بر اينكه حمايت مالى دانشجوى دكترى نبايد از سوى وزارت علوم صورت گيرد، اظهار كرد: دانشگاه‌ها و اساتيد بايد از طريق ارتباط با صنعت، پول را وارد سيستم دانشگاه كنند و از اين طريق از دانشجو حمايت كنند، ‌چراكه اساتيد دانشجويان خود را مى‌شناسند و با بهره‌گيرى مناسب از پتانسيل آنها مى‌توانند درآمدزايى داشته باشند.

زنگنه درباره وضعيت تامين مالى دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس براى شركت در همايشها و كنگره‌هاى داخلى و خارجى، گفت: به دانشجوى دكترا براى شركت در يك كنگره خارجى در ازاى دريافت رسيد تا يك ميليون تومان و براى كنگره داخلى 70 هزار تومان پرداخت مى‌شود، ولى به دانشجوى ارشد در اين زمينه مبلغى تعلق نمى‌گيرد.

وى با بيان اينكه در برخى موارد سطح علمى هيات علمى كمتر از دانشجويان است، اذعان كرد: برخى مربيان نسبت به مباحث علمى تسلط ندارند و به علم روز مجهز نيستند و در مواردى اطلاعاتشان به دوران دانشجويى‌شان بر مى گردد و هنوز به روز نشده است.

شرايطى ايجاد شود تا دانشجويان دكترى به سمت تدوين منابع مرجع حركت كنند

زنگنه با اشاره به روند پذيرش دانشجوى دكترى در دانشگاههاى كشور، گفت: ظاهرا شرايط به گونه‌اى شده است كه همه براى رسيدن به مرتبه استادى و عضو هيات علمى شدن ادامه تحصيل مى دهند، معلوم نيست برخى دانشگاهها چگونه مى توانند 30 دانشجوى پذيرش شده در مقطع دكترى يك رشته را ساماندهى و راهنمايى كنند.

وى عنوان كرد: دانشگاه‌هاى ما در ارتباط با كتاب‌هاى پايه و مرجع علمى رشته‌هاى مختلف با محدوديت روبرويند و بايد شرايطى ايجاد كنيم كه يك دانشجوى دكترى به سمت طراحى و تدوين اين منابع و مراجع علمى حركت كند.

زنگنه با بيان اينكه افزايش سطح سواد افراد جامعه توقعات را بالا مى‌برد، ادامه داد: متاسفانه با وجود اينكه بخش قابل توجهى از تصميم گيرى‌هاى جلسات گروه‌هاى آموزشى به دانشجويان مربوط است، ولى هيچ نماينده‌اى از سوى دانشجويان در اين جلسات حضور ندارد.

وى افزود: گرچه اكثر اساتيد ما در دانشگاه‌هاى خارجى تحصيل كرده‌اند، اما كمتر از مدلهاى آموزشى رايج در آن دانشگاهها بهره مى گيرند.

ابزارهاى نظارتى مرتبط با فعاليت اساتيد بايد تقويت شود

زنگنه با تاكيد بر اينكه ابزارهاى نظارتى مرتبط با فعاليت اساتيد بايد تقويت شود، گفت: ‌نظارت بر حضور اساتيد در دانشگاه‌ها و فعاليت آنها، ‌نبايد بر اساس ساعت حضور آنها در دانشگاه باشد، چراكه در اين صورت فعاليت اساتيد در دانشگاه به حالت كارمندى درمى‌آيد و بازدهى خود را از دست مى دهد.

به گفته وى، ارتباط و تعامل نامناسب برخى اساتيد سبب شده تا يك دانشجوى دكترى به دليل مشكلى كه با استاد راهنماى قبلى خود داشته است، هفت سال براى دفاع از رساله خود معطل شود.

وى افزود: جزواتى كه برخى اساتيد از آن به عنوان مرجع تدريس خود استفاده مى‌كنند شبيه جزوات موجود در موزه‌هاست و با اين اوصاف انتظار توسعه و رشد علمى از دانشجو و دانشگاه داريم.

وى افزود: دانشجو درس مى‌خواند، مقاله مى‌دهد، مدرك تافل مى‌گيرد و سپس يا به خارج مى‌رود و يا همين جا استاد مى‌شود ولى بر روى مقوله فرهنگى و تربيتى اين دانشجويان، سرمايه گذارى چندانى نمى‌شود.

زنگنه با بيان اينكه احساس وظيفه براى حل مشكلات موجود در جامعه در دانش‌آموختگان دانشگاهى ايجاد نمى‌شود، اظهار كرد: به عنوان مثال چرا يك دانش‌آموخته كارشناسى ارشد يا دكترى مكانيك براى حل مشكل يك خودرو، خود را مسؤول نمى‌داند.

وى با بيان اينكه فرهنگ علم گرايى در دانشگاهها توسعه پيدا نكرده است، گفت: بايد به فكر توسعه اتاقهاى فكر و ارائه راهكارهاى علمى براى حل مشكلات باشيم.

به فعاليت‌هاى فرهنگى دانشگاه، به مثابه پست‌هاى ادارى نگريسته نشود

زنگنه با انتقاد از عدم توجه كافى به فعاليت‌هاى فرهنگى در دانشگاه‌ها و فعاليت‌هاى خودجوش فرهنگى دانشجويان عنوان كرد كه كاركرد و وظيفه دفتر فرهنگى دانشگاه تربيت مدرس مشخص نيست، اركانى چون دفاتر فرهنگى دانشگاه بايد نسبت به فرهنگ سازى در دانشگاه اقدام كنند كه متاسفانه اين مساله در دانشگاه تربيت مدرس به انجام وظايفى كه در حيطه شوراى صنفى است محدود شده است.

زنگنه با بيان اينكه اوج بلوغ فكرى يك فرد 18 تا 25 ساله به دوران حضور وى در دانشگاه برمى‌گردد، خاطر نشان كرد: مشكلاتى چون شب امتحانى بودن دانشجو، فرار مغزها، عمل نكردن به وظايف محوله و غيره همه ناشى از ضعف فرهنگى است كه بايد اصلاح شود.

وى افزود: متاسفانه برخى مسئولان فرهنگى دانشگاه‌ها كه متولى انجام فعاليت‌هاى فرهنگى هستند نيز به درستى انتخاب نمى‌شوند.

به گفته وى، نبايد به فعاليت‌هاى فرهنگى صرفا به مثابه پست‌هاى ادارى نگريسته شود.

زنگنه در ادامه با انتقاد از كاركرد شوراهاى صنفى دانشجويان در دانشگاه تربيت مدرس، اظهار كرد: متاسفانه شرايط به گونه‌ايست كه شوراى صنفى دانشگاه به نماينده مسئولين دانشگاه تبديل شده است و فقط از مسئولين دانشگاه حمايت مى‌كنند و  مشكلات صنفى و رفاهى دانشجويان در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها توسط فعالان شوراى صنفى دانشگاه به خوبي منعكس نمى‌شود.

اين دانشجوى كارشناسى ارشد مكانيك دانشگاه تربيت مدرس با انتقاد از مشكلات خوابگاهى دانشگاه، خاطرنشان كرد: وضعيت خوابگاه شهيد باقرى مناسب نيست و متاسفانه در مورد آسانسور اين خوابگاه با مشكل جدى روبرو هستيم.

زنگنه مدعى شد كه دانشگاه فشار زيادى به بچه‌ها وارد مى‌كند تا زودتر دفاع كنند و فارغ التحصيل شوند و خيلى به فكر مسائل صنفى و رفاهى دانشجويان نيست.

وى با اشاره به انفجار سال گذشته آزمايشگاه شيمى كه منجر به مرگ يكى از دانشجويان دكترى اين دانشگاه شد، عنوان كرد‌: براى تامين ايمنى دانشگاه و آزمايشگاه‌ها فقط به قراردادن كپسول‌هاى آتشنشانى در آزمايشگاه‌ها اكتفا شد.

شرايط دسترسى به كامپيوتر و اينترنت در خوابگاه‌هاى تحصيلات تكميلى تسهيل شود

وى با اشاره به نياز مبرم دانشجويان تحصيلات تكميلى به اينترنت و استفاده از كامپيوتر، اظهار كرد: با توجه به اينكه همه دانشجويان استطاعت مالى داشتن كامپيوترهاى شخصى (لپ تاپ) را ندارند بايد شرايط دسترسى به كامپيوتر در خوابگاه‌هاى تحصيلات تكميلى تسهيل شود.

زنگنه ادامه داد: سيستم اينترنت وايرلس خوابگاه فقط دو ماه وصل بود و ظاهرا به خاطر كمبود بودجه 60 هزار تومانى قطع شده است و مى‌گويند ظرفيت دانلود اينترنت خوابگاه تمام شده است.

وى افزود: سايت خوابگاه شهيد باقرى فقط 4-5 كامپيوتر فعال دارد.

به گفته وى، متاسفانه در حالى به بهانه كمبود بودجه دانشگاه تربيت مدرس، از تامين امكانات و تعمير خوابگاه‌ها صرفنظر مى‌شود در حالى كه هزينه‌هاى هنگفتى صرف همايشها و سمينارهايى مى‌شود كه نتيجه‌اى چندانى در بر ندارد.

زنگنه درباره مشكلات صنفى با اشاره به مشكل اساسى تامين خوابگاه در دانشگاه تربيت مدرس، عنوان كرد: چگونه يك دانشگاه دولتى آن هم به وسعت تربيت مدرس مى‌تواند دانشجو جذب كند ولى در دفترچه قيد كند كه خوابگاه ندارد و به ذكر اين مساله در دفترچه افتخار كند.

وى افزود: يك دانشجوى شهرستانى كه براى ادامه تحصيل به تهران مى‌آيد چگونه بايد وضعيت اسكان خود را حل كند.

زنگنه با اشاره به جمعيت 400 نفرى خوابگاه شهيد باقرى تربيت مدرس، گفت: خوابگاه شهيد باقرى براى هر 50 نفر يك كامپيوتر و در مجموع هفت يا هشت كامپيوتر در نظر گرفته است.

وى با اشاره به وضعيت كتابخانه‌هاى خوابگاه، گفت: اكثر كتاب‌هاى كتابخانه خوابگاه، كتاب‌هاى غيرتخصصى و غيردرسى هستند و زمانى كه خواستار تجهيز و توسعه اين كتابخانه‌ها مى‌شويم به پرداخت مبلغ اندكي از سوى دانشگاه بسنده مى شود.

همچنين قلى‌زاده دانشجوى كارشناسى ارشد رشته مهندسى مكانيك دانشگاه صنعتى شريف در اين نشست، ارتباط دانشگاه با صنعت را يكى از مشكلات اساسى در دانشگا‌هها عنوان كرد و گفت: بايد شرايطى ايجاد شود كه صنعت به سراغ دانشگاه آمده و با تامين مالى از دانشجو و استاد دانشگاه كار بخواهد.

وى افزود: صنعت بايد به دانشگاه‌ها پول داده و در ازاى آن دانشگاهها نيز نيازهاى موجود را در آموزش عالى طرح كنند تا از اين طريق مشكلات موجود در جامعه برطرف شود.

در زمينه ارتباط با صنعت به تجربيات دانشگاه‌هاى كشورهاى پيشرفته رجوع شود

قلى زاده با تاكيد بر اهميت نيازسنجى و ارائه راه حل در دانشگاه‌ها، عنوان كرد: محيط دانشگاه‌ها و صنعت با هم متفاوت است، دانشگاه‌ها مشكلاتى دارند كه در اين راستا بايد به تجربيات دانشگاه‌هاى كشورهاى پيشرفته رجوع شده و از راه‌هاى رفته آنها، استفاده شود.

وى با بيان اينكه متاسفانه در بسيارى موارد دانشگاه‌ها فقط به دور خود مى‌چرخند، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال مسابقات ماشين و ساخت خودرو در دانشگاه‌ برگزار مى‌شود، ولى حمايتى از طرحهاى جديد اين مسابقات دانشجويى صورت نمى‌گيرد در اين مسابقات حتى دانشجويان هزينه‌هايى تا 2 ميليون تومان را هم متقبل مى‌شوند ولى متاسفانه بعد از آن اتفاقى نمى‌افتد و جاى اين سوال باقى است كه چرا صنعت به دنبال طرح‌هاى ساخته شده دانشگاه نمى‌آيد.

قلى زاده مشكل اساسى در سيستم موجود را بحث اقتصادى بيان كرد و گفت: برخى از نخبه‌هايى كه به خارج از كشور رفته‌اند، ادامه تحصيل را رها كرده و براي كسب درآمد بالا به اشتغال مشغول شده‌اند.  

وى همچنين به پروژه‌هاى مشترك اساتيد دانشگاه با صنعت اشاره كرد و گفت: در اين قراردادها 25 درصد به دانشگاه و 75 درصد به استاد تعلق مى گيرد، اما هيچ قانونى در اين زمينه وجود ندارد كه دانشجو نيز از كنار اين پروژه‌ها سهمى ببرد.

ضرورت وجود دو معيار ارتباط با صنعت و ISI براى ارتقاى علمى اساتيد

قلى زاده با اشاره به آيين‌نامه ارتقاى اعضاى هيات علمى، اظهار كرد: وجود دو معيار ارتباط با صنعت و ISI در كنار هم براى ارتقا علمى اساتيد ضرورى است.

قلى زاده با ذكر مثالى از دانشگاه‌هاى برتر جهان در زمينه توليد علم، گفت: بايد دلايل وجود آنها در چنين جايگاه و موقعيتى، بررسى شود.

وى افزود: دانشگاهى كه توليد علم مى كند باعث لذت دانشجو و استاد مى‌شود.

قلى زاده با اشاره به طرح نظارت و ارزشيابى اساتيد دانشگاه‌ها، گفت: طى مذاكره شوراى صنفى دانشگاه صنعتى شريف با معاونت آموزشى قرار شد كه يكى از معيارهاى ارزشيابى اساتيد زير نظر شوراى صنفى باشد تا اين ارزشيابى دقيقتر صورت بگيرد.

قلى زاده خاطر نشان كرد: دانشگاه صنعتى شريف براى شركت دانشجويان كارشناسى ارشد در كنگره‌هاى بين‌المللى تا300 هزار تومان و براى كنگره‌هاى داخلى تا100 هزار تومان كمك هزينه پرداخت مى كند.

مطالبات دانشجويان از وزارت علوم در حد حرف باقى نماند

قلى زاده همچنين با بيان اينكه مطالبات دانشجويان از وزارت علوم نبايد در حد حرف باقى بماند، گفت: مسائل صنفى از دانشگاه تا وزارت علوم با يك انقطاع مواجه مى شوند و به دليل عدم استقبال وزارت علوم مشكلات در آنجا معطل مى‌ماند.

قلى زاده ادامه داد: ظاهرا در ارتباط ما با وزارت علوم تعامل وجود دارد ولى در عمل خروجى آن مشهود نيست، چراكه به عنوان مثال از شوراها حمايت و استقبال شد ولى شش ماه است كه اين قضيه معطل مانده است.

وى با بيان اينكه دانشگاه صنعتى شريف نسبت به بار جمعيتى خود از فضاى محدودى برخوردار است، اظهار كرد: در حاليكه اطراف دانشگاه صنعتى شريف پر از فضاهاى خالى است ولى اين دانشگاه در بخش خوابگاهى به شدت با مشكل ظرفيت مواجه است.

قلى زاده با بيان اينكه بر خلاف اعتقاد موجود، عدالت اين نيست كه به همه دانشگاه‌ها امكانات يكسانى داده شود بلكه بايد متناسب با ظرفيت‌هاى موجود به دانشگاه‌ها امكانات ارائه شود، گفت: مشكل امنيت منطقه‌اى كه خوابگاه‌هاى دانشگاه شريف در آن واقع شده به دغدغه جدى دانشجويان بدل شده است.

دانشجويان دكترى به شدت نيازمند حمايت مالى هستند

همچنين مدى دانشجوى سال دوم دكترى شيمى دانشگاه صنعتى شريف نيز در اين نشست، عنوان كرد: متاسفانه ساز و كارهاى مديريتى دستگاه‌ها وعدم حمايت، دانشجويان دكترا را قربانى و حتى اساتيد را خسته مى‌كند.

وى ادامه داد: متاسفانه كتاب‌هاى كتابخانه‌ خوابگاهها خيلى جسته و گريخته است و اجازه ارائه همه انواع كتاب در اين كتابخانه‌ها داده نمى‌شود.

وى با بيان اينكه بحث‌هاى نظارتى در دانشگاهها بايد اجرايى و نظارت‌ها گسترده‌تر شوند، گفت: همچنين در حوزه مسائل فرهنگى بايد كار فرهنگى انجام شود كه اين كار محدود به دوران دانشجويى در دانشگاه نيست و به كل جامعه برمى‌گردد.

مدى با اشاره به اهميت كار دانشجويى براى دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلى، اظهار كرد: من به شخصه از سالهاى اول دانشگاه براى تامين مخارجى چون پايان نامه، تجهيزات آزمايشگاهى مورد نياز و غيره نيازمند كار دانشجويى بودم.

وى افزود: امكان تامين مالى دانشجويان در مقطع كارشناسى ارشد و دكترى دشوار است و دانشجويان دكترى به دليل افزايش رده سنى به شدت نيازمند حمايت مالى هستند.

وى خاطر نشان كرد: اينكه به يك دانشجو دكتري30 ساله گفته مى‌شود بيرون از دانشگاه كار نداشته باشد،‌ اصلا امكان‌پذير نيست، در واقع دانشگاه در قبال اين خواسته خود بايد دانشجوى دكترى خود را از طريق بورس، حمايت مالى، صنعتى و غيره تامين كند.

از ميان پروژه‌هاى اساتيد با صنعت، دانشجو و اساتيد سهم برابرى ببرند

وى با اشاره به طرح حمايت مالى صنعتى از دانشجويان دكترا، گفت: اين موضوع گزينه خوبى براى حمايت مالى از دانشجوست، بر اين اساس دانشجو مى‌تواند طرح و پروژه دانشجويى خود را در صنعت انجام دهد و به ازاى آن پول دريافت كند.

مدى در اين زمينه، خاطر نشان كرد: در واقع بهتر است از ميان پروژه‌هاى اساتيد با صنعت، دانشجو و اساتيد سهم برابرى ببرند.

به گفته وى، ميزان حمايت مالى دانشگاه‌ها از دانشجويان دكترى نسبت به خط فقر موجود بسيار ناچيز است، اين درحاليست كه دانشجوى دكترى بخشى از در آمد خود را هم بايد براى انجام فعاليت‌هاى تحقيقاتى هزينه كند.

اين دانشجوى دكترى شيمى دانشگاه صنعتى شريف، گفت: فارغ‌التحصيلان مقاطع دكترا اكثرا تمايل دارند به عنوان هيات علمى جذب دانشگاه‌ها شوند و در واقع مجددا يك بار مالى به دولت تحميل مى‌كنند، در حاليكه اينها بايد وارد صنعت شده و به حل مشكلات بپردازند.

وى در خصوص وضعيت تامين مالى دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف براى شركت در همايشهاى خارجى و داخلى، گفت: دانشجويان دكترى يكبار در سال مى توانند با كمك هزينه دانشگاه در سمينارهاى خارجى شركت كنند كه اين تعداد كم است و بايد زيادتر شود.

اين دانشجوى دكترى، همچنين عنوان كرد: تحريم‌هاى سياسي استكبار جهانى عليه ايران موجب شده است كه دانشجويان و محققان براى ثبت مقالات ISI با محدوديت‌هايى مواجه شوند.

محبوب دانشجوى كارشناسى ارشد كتابدارى دانشگاه تربيت مدرس نيز در ادامه ميزگرد دانشجويى ايسنا با بيان اينكه بايد بررسى شود كه چه ميزان از كسانى كه در مقاطع ارشد و دكترى تحصيل مى‌كنند به رشته خود علاقه دارند، گفت: اين حجم بالاى دانشجوى كارشناسى ارشد و دكترى براى چه هدفى تربيت مى‌شوند

محبوب با بيان اينكه ظاهرا مسئولين دانشگاه فقط مى‌خواهند به هر طريقى از دانشجو پول بگيرند، گفت: چرا به اين مساله پرداخته نمى‌شود كه دانشجو چگونه بايد اين هزينه‌ها را پرداخت كند.

اين دانشجوى كارشناسى ارشد كتابدارى تربيت مدرس با انتقاد از وضعيت فرهنگى خوابگاه و دانشگاه‌ اظهار كرد: عناصر پايه فرهنگى بايد در دانشگاه‌ها فعال شوند كه اين مساله را مى توان از طريق تجهيز كتابخانه خوابگاهها محقق كرد.

وى افزود: دانشجويان براى توسعه و رشد فرهنگى نيازمند مطالعه گسترده كتاب و به ويژه كتابهاى رمان هستند، ولى متاسفانه به اين نكته توجهى نمى‌شود.

وى با انتقاد از اينكه برخى اساتيد دانشگاه در جاى خود قرار نگرفته‌اند، گفت: برخي اساتيد در مقاله‌ها و راهنمايى پايان‌نامه‌هاى دانشجويى به دنبال افزايش اعتبار خود هستند و به اين موضوع توجه چندانى ندارند كه دانشجو در حال توليد چه چيزى است.

محبوب در خاتمه افزود: همچنين برخى از اساتيد فعاليت اصلى خود را در صنعت و فضايى خارج از دانشگاه قرار داده‌اند در صورتى كه محل اصلى فعاليت يك استاد بايد در داخل دانشگاه باشد و شرايط ايجاد ارتباط دانشگاه با صنعت را فراهم كند.