مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعلام نحوه حمايت از طرح هاى فناورى اطلاعات

معاون پژوهشى و آموزشى و امور بين المللى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات از حمايت طرحهاى تحقيقاتى در حوزه ICT خبر داد و گفت: 5 درصد كل اعتبارات اين وزارتخانه به قراردادهاى تحقيقاتى در زمينه ICT اختصاص يافته است.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر كمال محامد پور امروز در حاشيه همايش وام وجوه اداره شده در جمع خبرنگاران گفت: تسهيلات وام در 10 گروه توليد كنندگان تجهيزات مخابراتى، پيمانكاران طرحهاى مخابراتى، طرحهاى نيمه صنعتى، موسسات آموزشى غير انتفاعى، آموزش هاى آزاد - فنى و حرفه و كار دانش، توليدات نرم افزارى، اى اف پى و آى دى سى و دفاتر خدمات ارتباطى، گسترش فرهنگ و ارتباطات، صادر كنندگان نرم افزار و سخت افزار، ايجاد شبكه و مراكز خصوصى پست مخابرات تقسيم بندى شده است كه پروژه هاى تحقيقاتى و محققانى كه در زمينه ICT نيز فعاليت مى كنند نيز مورد حمايت قرار مى گيرند.

وى افزود: در اين راستا افرادى كه داراى ايده و طرحهايى در زمينه ICT هستند و نياز به حمايت مالى دارند 5 درصد كل اعتبارات حمايتى به قراردادهاى شركتها و سازمانهاى وابسته به وزارتخانه ICT اختصاص داده مى شود.

محامدپور با تاكيد بر اينكه اولويتهاى طرحهاى تحقيقاتى در مركز تحقيقات مخابرات ايران تعيين شده است به مهر گفت: محورهايى كه هم اكنون در مركز تحقيقات مخابرات در حال پيگيرى است بر اساس نيازهاى مشتريان خاص اين مركز كه شامل شركتهاى مخابراتى، سازمان تنظيم مقرارت، سازمان هوا و فضا، پست، پست بانك و غيره است تعيين مى شود و تسهيلات لازم در اختيار پروژه ها قرار داده مى شود.

معاون آموزشى و پژوهشى وزارت ارتباطات همچنين به حمايت از طرحهاى نسل جديد مخابرات   (NGN) اشاره كرد و ادامه داد: در اين زمينه پروژه جامعى در مركز تحقيقات مخابرات تعريف شده كه با همكارى شركت مخابرات ايران در حال اجرا است.

وى از اجراى پايلوت NGN در سه استان خبر داد و خاطرنشان كرد: پايلوت NGN در استانهاى تهران، فارس و قزوين در حال اجرا است ضمن آنكه چندين پروژه در زمينه اجراى اين پايلوت در دست اقدام است.

محامدپور تاكيد كرد: از طرحهاى تحقيقاتى مرتبط با موضوع نسل جديد تجهيزات مخابراتى حمايت مى شود كه اين حمايت از طريق ارائه وام كه اعتبارات آن در مركز تحقيقات مخابرات ايران تامين شده در نظر گرفته شده است.