مرکز رشد شريف صفحه نخست

700 شركت جديد فن آور امسال در كشور فعال مى شوند

مدير كل پاركها و مراكز رشد علم و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از بهره بردارى 60هزار مترمربع فضاى فيزيكى در سال جارى براى استقرار 700 شركت جديد فن آور در سراسر كشور خبر داد.

خانم مجيب در گفتگو با خبرگزارى مهر با بيان اين خبر گفت: تمركز اين 60 هزار مترمربع كه در سال جارى به بهره بردارى مى رسد فقط در تهران نيست بلكه پراكندگى آن در كل كشور قابل ملاحظه است.

وى افزود: در حال حاضر 21 پارك علم و فناورى و 58 مركز رشد در سراسر كشور فعال هستند. حدود يك هزار و 400 موسسه در اين مراكز مستقر هستند و 13 هزار نيروي داراى مدرك تحصيلى ليسانس به بالا نيز در آنها فعاليت مى كنند.

مدير كل پاركها و مراكز رشد علم و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اين كه تاكنون تمركز براى راه اندازى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد در مراكز استانها بود، خاطرنشان كرد: شهرستانهاى داراى قابليت نيز بايد مورد توجه قرار گيرند. در اين راستا راه اندازى پارك علم و فناورى يا مراكز رشد در شهرستانها در دستور كار است.

مجيب افزود: اين مراكز در شهرستانها به عنوان واحدهاى اقمارى پاركهاى علم و فناورى يا مراكز رشد مراكز استانها به شمار مى روند. امسال تاكنون مجوز 10 واحد اقمارى صادر شده كه عمدتا متعلق به شهرستانهاي استانهاى گيلان، كرمان، يزد و سمنان هستند.