مرکز رشد شريف صفحه نخست

انتخاب مدير مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف به عنوان مدير پژوهشى برتر سال 87

بر اساس گزارش خبرگزارى مهر، آقاى مهندس مجيد دهبيدى‌پور مدير مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به عنوان مدير پژوهشى  برتر مراكز علمى و فناورى در نهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر، پژوهشگران برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، مديران پژوهشى برتر وزارتخانه ها و سازمانهاى اجرايى، مديران پژوهشى برتر دانشگاهها و موسسات پژوهشى و ... انتخاب گرديده و مورد تقدير قرار گرفتند.

مديران پژوهشى برتر مراكز علمى و فناورى
قاسم مصلحى از شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان
مجيد دهبيدى پور از مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف
دكتر مجيد متقى طلب از پارك علم و فناورى استان گيلان

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=800828