مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد 10 مركز رشد جديد در دانشگاههاى علوم پزشكى

وزير بهداشت گفت: مراكز رشد مراكزى هستند كه براى تبديل دستاوردهاى پژوهشى به فناورى و محصول ايجاد مى شوند و وزارت بهداشت 10 مركز رشد جديد را حوزه علوم دارويى و تجهيزات پزشكى در دانشگاههاى علوم پزشكى تاسيس مى كند.

دكتر كامران باقرى لنكرانى در گفتگو با خبرگزارى مهر با اشاره به برنامه وزارت بهداشت براى توسعه مراكز رشد خاطرنشان كرد: ايجاد مراكز جديد جزء برنامه هاى ما است كه در اين زمينه 10 مركز رشد ديگر هم در دست تاسيس داريم كه اميدواريم امسال بتوانيم آنها را تاسيس كنيم.

وى يادآور شد: در حال حاضر 6 مركز رشد فعال در دانشگاههاى علوم پزشكى وجود دارد.

در همين زمينه دكتر رسول ديناروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ايجاد اين مراكز در دانشگاههاى علوم پزشكى كشور گفت: مراكز رشد مراكزى هستند كه براى تبديل دستاوردهاى پژوهشى به فناورى و محصول ايجاد مى شوند و عمده مراكز رشد در وزارت بهداشت در حوزه داروهاى بيوتكنولوژى، نانوتكنولوژى و گياهي و همچنين تجهيزات پزشكى ايجاد خواهد شد.

وى اظهار داشت: تعداد مراكز رشد وابسته به وزارت بهداشت كمتر از مراكز رشد وابسته به وزارت علوم است دليل آن نيز اين است كه كل صنايع با رشته هاى دانشگاههاى وابسته به وزارت علوم مرتبط هستند اما در حوزه علوم پزشكى محدوديت وجود دارد ولى خوشبختانه در اين بخش كوچك دستاوردهاى خوبى داشته ايم كه معمولاً خبر ساز و قابل لمس بوده است.

ديناروند يادآور شد: درخواستهاى مراكز رشد عمدتاً در شهرهايى كه دانشكده داروسازى در آن وجود دارد، مطرح شده و با  محورهايى از جمله علوم دارويى و تجهيزات پزشكى ايجاد مى شود.