مرکز رشد شريف صفحه نخست

فضاى فيزيكى مراكز رشد جوابگوى نياز كشور نيست

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور گفت: فضاى فيزيكى مراكز رشد با وسعت 300 متر جوابگوى نياز علمى كشور نيست و بايد اين فضا را گسترش داد.

به گزارش خبرگزارى مهر از همدان، صادق واعظ زاده پيش از ظهر امروز در چهارمين جشنواره كارآفرينى رشد دانشگاه بوعلى سيناى همدان افزود: براى دستيابى به چشم انداز 20 ساله بايد هزاران مجموعه علمى در كشور فعال شوند و مراكز رشد 300 مترى در شآن مراكز علمى نيست.

وى تصريح كرد: بايد در هر استان چند هزار مجموعه دانش بنيان فعال شوند.

واعظ زاده با اشاره به اينكه در 30 سال گذشته تلاشهاى علمى با برنامه مدون انجام نشد، اظهار داشت: چون هدفهاى آرمانى با پيروزى انقلاب شكل گرفت دستاوردهايى به وجود آمد كه تربيت نيروى انسانى متخصص كمترين اين دستاوردها است.

رئيس بنياد نخبگان كشور ادامه داد: هم اكنون در همه سطوح نيروى انسانى مورد نياز كشور تربيت شده است و در حال حاضر بزرگترين چالش ما كارآفرينى براى اين نيروها است.

معاون رئيس جمهور گفت: هم اكنون راه توليد علم در كشور شناخته و در حوزه فناورى گام هاى ارزنده اى برداشته شده است اما هنوز هم بايد زيرساختها را تقويت كرد زيرا ساختارها، مجموعه ها، تيمها و گروه ها به قدر كافى قوى نيستند.

واعظ زاده همچنين با اشاره به اينكه فعاليت حوزه معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با شوراى عالى تحقيقات و فناورى موازى نيست، گفت: هر يك از اين ستادها وظيفه اى دارند و وظيفه معاونت علمى و فناورى ايجاد هم افزايى و هماهنگى علمى در كشور است.

وى براى راه اندازى دفتر بنياد نخبگان كشور در استان همدان نيز اعلام آمادگى كرد و گفت: هم اكنون چهار شعبه استان شعبه اى از اين بنياد را راه اندازى كرده اند و چنانچه همدان نيز امكانات اوليه همچون فضاى فيزيكى را مهيا كند بنياد با راه اندازى شعبه در اين استان موافق است.

چهارمين جشنواره كارآفرينى رشد دانشگاه بوعلى سيناى همدان با حضور معاون علمى و فناورى رئيس جمهور، استاندار همدان و برخى از مديران و نخبگان اين استان برگزار شد كه در پايان اين مراسم از 15 نفر از نخبگان استان همدان تجليل شد.