مرکز رشد شريف صفحه نخست

پيگيرى ايجاد شبكه‌هاى نانوفن‌آورى و پارك‌هاى علمى جهان اسلام ازسوى ايران

رييس مركز همكارى‌هاى علمى و بين المللى وزارت علوم، تحقيقات وفن‌آورى و دكتر عطاء الرحمان هماهنگ‌كننده كل كميته دائم همكاريهاى علمى و فن‌آورى سازمان كنفرانس اسلامى (كامستك ) ديدار و گفت‌وگو كردند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر ارسلان قربانى درباره اين ديدار گفت: «كامستك»، كميته دائم همكاريهاى علمى و فن‌آورى سازمان كنفرانس اسلامى و يكى از بخش هاى بسيار مهم اين سازمان است و ما با اين كميته همكارى مفصلى داريم.

رييس مركز همكاريهاى علمى و بين المللى وزارت علوم از تشكيل صندوق مشترك براى اجراى پروژه‌هاى مشترك ايران و كامستك خبر داد و اظهار داشت: در ستاد بودجه وزارت علوم براى ايجاد اين ستاد حدود 500 هزار دلار در نظر گرفته شده است.

وى ايجاد صندوق مشترك ايران و كامستك را گامى مهم در سرعت بخشيدن به اجراى پروژه هاى مشترك علمى فن‌آورى ارزيابى كرد و گفت: در حال حاضر وزارت علوم ايران و كامستك پروژه هاى مشترك بسيارى تعريف كرده اند كه با تشكيل اين صندوق، اجراى عملياتى آن ها سرعت قابل توجهى خواهد يافت.

وى افزود: در آخرين نشست سازمان كنفرانس اسلامى تأسيس سه شبكه نانوفن‌آورى، دانشگاههاى مجازى و پاركهاى علم و فن‌آورى توسط ايران مطرح و تصويب شد و يكى از اهداف ملاقات با دكتر عطا الرحمان از اهداف تأكيد بر جدى بودن ايران در اجراى اين سه شبكه است.

قربانى اضافه كرد : پيش نويس راه اندازى شبكه پارك هاى علم و فن‌آورى كشورهاى جهان اسلام تهيه شده و حدود دو ماه قبل به كامستك ارسال شده است و پيش نويس شبكه نانوفن‌آورى و شبكه دانشگاه هاى مجازى در سطح كشورهاى اسلامى نيز در حال طراحى است كه سعى داريم تا قبل از پايان سال 87 آن ها را تكميل كنيم.

به گفته وى، پيش نويس شبكه هاى مذكور در صورت تصويب در كامستك براى تصويب نهايى در صحن علنى نشست وزراى علوم كشورهاى اسلامى كه هر دو سال يك بار برگزار مى شود ارائه خواهد شد.

رييس مركز همكارى‌هاى علمى و بين المللى وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى همچنين با بيان اينكه كامستك بايد يك برنامه علمى ويژه براى كشورهاى عضو داشته باشد، گفت: با توجه به اين برنامه مقرر شد سازمان پژوهش‌هاى علمى صنعتى ايران كه نقطه تماس (فوكال پوينت) ايران با كامستك است، نسبت به تعريف چند پروژه در زمينه ماهواره و بخش‌هاى علمى ديگر اقدام كند.

وى با اشاره به مذاكرات ايران با هماهنگ كننده كامستك در خصوص موضوعات مربوط به بهداشت و درمان گفت: در اين بخش نيز ايران مى تواند در زمينه تهيه سرم و دارو با كامستك همكارى خوبى داشته باشد.

به گزارش ايسنا، قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل همچنين از تأسيس ساختار جديد كامستك تحت عنوان دبيرخانه كامستك ارگان تخصصى سازمان كنفرانس اسلامى و عضويت ايران در اين ساختار خبر داد و افزود:ايران كه يكى از 12 كشور مهم و كليدى عضو به شمار مى آيد مى تواند در اين ساختار جديد ايفاى نقش كند.

هماهنگ كننده كل كميته دائم همكارى هاى علمى فن‌آورى سازمان كنفرانس اسلامى نيز در اين جلسه از گسترش حوزه فعاليت هاى كامستك در آينده نزديك خبر داد.

عطا الرحمان افزود: كامستك سعى دارد در ساختار جديدى با عنوان «دبيرخانه كامستك، ارگان تخصصى سازمان كنفرانس اسلامى» فعاليت هاى وسيع ترى را ارائه دهد.

قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل از پيشنهاد عضويت ايران در دبيرخانه كامستك استقبال كرد.