مرکز رشد شريف صفحه نخست

وزارت علوم در 2 سال گذشته 300 نوآورى داشته است

وزير علوم، تحقيقات و فناورى در روزهاى پايانى سال 1387 كه سال نوآورى و شكوفايى خوانده شده بود، گفت: در حوزه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در دو سال گذشته 300 نوآورى داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدى زاهدى روز گذشته در جمع خبرنگاران در دانشگاه تهران با بيان اين خبر گفت: نوآوريهاى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در جهت ارتقاى علمى، پژوهشى، فناورى و فرهنگى كشور موثر بوده كه يكى از مهم ترين آنها راه اندازى پايگاه استنادى مجلات جهان اسلام موسوم به ISC است.

وى افزود: راه اندازى پايگاه ISC يكى از افتخارات نظام جمهورى اسلامى ايران است كه در دولت نهم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناورى راه اندازى شد. اين پايگاه كليه مستندات علمى جهان اسلام را نمايه سازى و ارزيابى مى كند و آثارش از نظر تحرك علمى در كشورهاى اسلامى تا دو سه سال آينده نمايان خواهد شد.

وزير علوم، تحقيقات و فناورى با يادآورى اينكه در حال حاضر فقط سه پايگاه استنادى در جهان وجود دارد، خاطرنشان كرد: دو پايگاه ديگر استنادى احساس كردند ISC به سرعت توسعه پيدا خواهد كرد لذا خود اين پايگاهها پيشگام شده اند تا از پايگاه استنادى ISC كه در ايران ايجاد شده است استفاده كنند و همكارى نزديكى با ايران داشته باشند. اكنون در حال بررسى و برنامه ريزي نحوه تعامل با آنها هستيم.

وى راه اندازى جشنواره فارابى در حوزه علوم انسانى، آئين نامه ارتقاى اعضاى هيئت علمى، قراردادهايى در حوزه فناورى، راه اندازى 250 رشته بين رشته اى و دستيابى به فناورى ايجاد ماهواره را از ديگر نوآوريهاى وزارت علوم در دو سال گذشته نام برد