مرکز رشد شريف صفحه نخست

هزار و 800 شركت دانش بنيان زير نظر وزارت علوم فعاليت دارند

وزير علوم، تحقيقات وفن‌آورى از موسسه سرم و واكسن سازى رازى و پژوهشكده مهندسى وزارت جهاد كشاورزى بازديد كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر زاهدى در حاشيه بازديد از موسسه سرم سازى رازى گفت: توليد انواع فرآورده بيولوژيك و واكسن در موسسه رازى، خودكفايى كشور را عليرغم وجود تحريم‌ها نشان مى دهد.

وزيرعلوم افزود: با مشاركت بيشتر بخش خصوصى در موسسات تحقيقاتى از جمله موسسه رازى، مى‌توان ضمن بر طرف كردن نيازهاى داخلى، به نيازهاى كشورهاى آسيايى و آفريقايى هم پاسخ داد.

زاهدى با اشاره به وجود هزار و 800 شركت دانش بنيان تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى اظهار كرد: در صورت استقرار اين گونه شركت‌ها در قالب مراكز رشد علم وفن‌آورى در موسسه سرم سازى رازى، امكان تجارى سازى محصولات بيشتر فراهم مى شود و موسسه رازى هم بيش از اين مى‌تواند به بخش تحقيقات و پژوهش بپردازد.

وزير علوم اذعان كرد: طرحى را تصويب كرده‌ايم كه براساس آن موسسات تحقيقاتى مانند موسسه رازى مى‌توانند در صورت داشتن كادر علمى مناسب در رشته هاى تخصصى مورد نياز خود، دانشجوى دكترى پژوهشى پذيرش كنند و نيروى متخصص تربيت كنند.

عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى همچنين درحاشيه بازديد از پژوهشكده مهندسى وزارت جهاد كشاورزى اظهاركرد: كارهاى پژوهشى دانشمندان و دانشگاهيان است كه باعث رسيدن به موفقيت‌هاى بزرگى مانند فن‌آورى صلح آميز هسته‌يى، ماهواره اميد و نظاير آنها شده و كشور را در مسير توسعه پيش مى برد.

وى، آموزش توام با پژوهش و فن‌آورى را از سياست‌هاى وزارت علوم، تحقيقات وفن‌آورى در دولت نهم ذكر كرد و گفت: رشد بى سابقه شركت‌هاى دانش بنيان، پارك‌هاى علم و فن‌آورى و اختراعات علمى از نتايج اين سياست‌ها است.

در ادامه، وزير علوم از موسسه آموزش عالى علمى كاربردى امام خمينى (ره) وزارت جهاد كشاورزى بازديد و آزمايشگاه تحقيقاتى اين مركز را افتتاح كرد.

گفتنى است، دكتر كبگانيان معاون پژوهشى، دكتر جهانگيريان معاون فن‌آورى و دكتر داداش پور مديركل روابط عمومى وزارت علوم، تحقيقات وفن‌آورى و دكتر خرقانى، معاون امور برنامه ريزى واقتصادى و دكتر پورهمت معاون وزير و رئيس سازمان آموزش، ترويج وتحقيقات كشاورزى وزارت جهاد كشاورزى دراين بازديدها حضور داشتند.