مرکز رشد شريف صفحه نخست

انعقاد تفاهم نامه بين پارك فناورى پرديس و مركز انتقال تكنولوژى بلاروس

پارك علم و فناورى پرديس و مركز انتقال تكنولوژى جمهورى بلاروس تفاهم نامه همكارى منعقد كردند.

به گزارش خبرگزارى مهر، بر اساس اين تفاهم نامه، همكاريهاى فناورانه بين ايران و بلاروس تسهيل شده و شركتهاى فعال ايرانى و بلاروسى در حوزه فناورى قادر خواهند بود از اين طريق در رابطه با تأمين فناورى، سرمايه گذارى خارجى، تبادل متخصص و ... مذاكره و همكارى كنند.

مركز انتقال تكنولوژى جمهورى بلاروس كه از سال 2003 با كمك و حمايت كميته علوم و تكنولوژى جمهورى بلاروس، طرح توسعه سازمان ملل متحد ( UNDP) و سازمان توسعه صنعتى ملل متحد UNIDO فعاليت خود را آغاز كرده است، ارتباط نزديكى با شبكه مبادله فناورى سازمان توسعه صنعتى ملل متحد دارد و هدف اصلى آن بهبود و توسعه همكارى ميان صاحبان صنايع و سرمايه گذاران با مراكز علمى و نوآوري است.