مرکز رشد شريف صفحه نخست

تاسيس پنج مركز رشد در پنج استان فاقد مركز رشد

معاون فن‌آورى وزير علوم از راه‌اندازى پنج مركز رشد در پنج استان فاقد مركز تا پايان سال خبر داد.

دكتر جهانگيريان در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه درخواست اوليه براى راه‌اندازى پارك علوم انسانى از استان قم به وزارت علوم،‌ آمده است، گفت: البته بايد طرح امكان سنجى و برنامه تجارى اين موضوع هم فرستاده شود كه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است، اما هم استاندارى و هم دو مركز براى راه اندازى پارك علوم انسانى اعلام آمادگى كرده‌اند.

به گفته وى، محوريت پارك علوم انسانى در حوزه صنايع فرهنگى و هم ميان رشته‌يى است.

جهانگيريان در خصوص برخى ديدگاه‌ها مبنى بر عدم تمركز فعاليت‌هاى علوم انسانى در يك پارك و ايجاد واحدهاى مربوطه در همه پارك‌هاى علم و فن‌آورى كشور، تصريح كرد: تاكيد ما بر ارائه برنامه تجارى اين است كه پارك علوم انسانى در يك منطقه زمينه بازار دارد و گرنه توصيه مى‌شود كه فعاليت‌هاى علوم انسانى در قالب يك پارك جامع دنبال شود.

وى درباره افزايش پارك‌هاى علم و فن‌آورى در سال جارى خاطر نشان كرد: در حال حاضر چندين درخواست راه‌اندازى پارك وجود دارد،البته در برنامه هم افزايش پارك‌هاى علم و فن‌آورى مورد تاكيد است اما در درجه اول پنج استان شامل كرمانشاه، گلستان، لرستان، ايلام، چهارمحال و بختيارى كه مركز رشد ندارند تا پايان سال حداقل يك مركز رشد خواهند داشت.