مرکز رشد شريف صفحه نخست

توليد لوح چندرسانه‌اى آموزش تدوين طرح كسب و كار توسط محققان كشور

نرم افزار چند رسانه اى آموزش "تدوين طرح كسب و كار" (Business Plan) توسط مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف تهيه شد.

 رضا شفاعى مجرى طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين مطلب گفت: اين لوح آموزشى چند رسانه اى در راستاى ايجاد نوآورى و شكوفايى در حوزه كارآفرينى و با هدف كمك به دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالى براى راه اندازى شركتهاى دانش بنيان تهيه شده است.

وي افزود: اين نرم افزار حاوى 200 دقيقه فيلم آموزشى همراه با پرسشنامه تدوين طرح كسب و كار، متن 20 مقاله و معرفى 30 كتاب مرتبط با طرح كسب و كار در قالب 9 عنوان اصلى شامل مقدمه، طرح كسب و كار، توصيف كسب و كار، ارزشهاى بنيادى، برنامه بازار، برنامه عملياتى، برنامه سازماندهى، برنامه مالى و مديريتى و 14 زير عنوان تهيه شده است.

شفاعى ادامه داد: تدوين طرح كسب و كار يكى از نيازهاى اصلى هر كارآفرين براى ايجاد يك بنگاه اقتصادى كارآمد است كه در اين ميان استفاده از منابع آموزشى استاندارد نقش ويژه اى در نگارش اصولى اين فرآيند ارزشمند خواهد داشت.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نماييد.