مرکز رشد شريف صفحه نخست

آخرين مصوبات كميسيون علمى دولت براى حمايت از فناوران كشور

معاون اول رئيس جمهورى آخرين مصوبات كميسيون علمى دولت در خصوص حمايت از فناوران را اعلام كرد و گفت: لايحه حمايت از نخبگان، استفاده از منابع علمى و اختصاص يك درصد بودجه شركتها به پژوهش از مصوبات اين كميسيون است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرويز داوودى ظهر شنبه در حاشيه مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره شيخ بهايى در پاسخ به مهر در خصوص آخرين مصوبات كميسيون علمى دولت اظهار داشت: اين كميسيون تحت نظارت رئيس بنياد ملى نخبگان و معاونت علمى رياست جمهورى است و ما با آيين نامه هايى كه تصويب كرديم و در اختيار آقاى واعظ زاده قرار داديم اختيارات زيادى براى حمايت از فناوران ايجاد كرده ايم.

وى تدوين چند آيين نامه و لايحه را از ديگر مصوبات اين كميسيون نام برد و ادامه داد: لايحه حمايت از شركتهاى دانش بنيان از جمله اين مصوبات است. ضمن آنكه لايحه حمايت از نخبگان و استفاده از منابع علمى و اختصاص يك درصد بودجه شركتها به بخش پژوهش نيز از ديگر مصوبات اين كميسيون بوده است.

معاون اول رئيس جمهور از كاهش قدرت اجرايى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در زمينه حمايت از فناورى و پژوهش در بودجه 88 ابراز تأسف كرد و گفت: اميدواريم در اين زمينه تجديد نظرهايى صورت گيرد و دست معاونت علمى براى اعمال حمايتهاى بيشتر باز شود.

وى در جمع خبرنگاران گفت: دولت با توجه به اهداف چشم انداز و نظرات مقام معظم رهبرى، لايحه اى را به مجلس ارائه داده كه در صورت تصويب آن مشكلات قانوني در زمينه حمايت از پروژه هاى پرخطر پژوهش و فناورى كمتر مى شود و منابع مناسبى نيز در اختيار اين پروژه ها قرار مى گيرد.

داودي با اشاره به سرمايه گذاريهاى پرخطر در زمينه فناوريهاى نوين اظهار داشت: اين امر نياز به تمهيدات ويژه اى دارد كه پيش بينى هاى لازم در اين زمينه در لايحه حمايت از شركتهاى دانش بنيان ديده شده است. علاوه بر آن در اين لايحه امكانات ويژه اي براى محققان و واحدهاى فعال در زمينه فناوريهاى نوين در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئيس جمهورى به موفقيتهاى كشور در زمينه هاى فناورى اشاره كرد و ادامه داد: تعداد واحدهاى فناور در سال 83 برابر 575 شركت بودند كه امسال به هزار و 500 شركت افزايش يافت. ضمن آنكه افزايش اشتغال در اين حوزه نيز پنج برابر شده است.