مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت از طرح‌هاى جشنواره توليد و توسعه فن‌آورى‌هاى كاهنده مصرف انرژى

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزى از طرح‌هايى كه در زمينه «كاهش مصرف انرژى در بخش كشاورزى و صنايع مرتبط» به جشنواره توليد و توسعه فن‌آورى‌هاى كاهنده مصرف انرژى ارسال شوند، حمايت مى‌كند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، تفاهم‌نامه همكارى مابين مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته شريف و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج با موضوع «استفاده بهينه از توانايى‌ها و امكانات علمى، فنى و پژوهشى و همكارى در فعاليت‌هاى مورد علاقه طرفين» منعقد شده و در همين راستا، يكى از بخش‌هاى جشنواره مذكور، به مبحث كاهش مصرف انرژى در بخش كشاورزى و صنايع مرتبط اختصاص يافته است.

جشنواره توليد و توسعه فن‌آورى‌هاى كاهنده مصرف انرژى به همت مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف و با مشاركت سازمان‌ها و نهادهاى اجرايى در آذرماه 1388 همزمان با هفته پژوهش و فن‌آورى در دانشگاه صنعتى شريف برگزار مى‌شود.

اين جشنواره با هدف موثرسازى نتايج يافته‌هاى تحقيقاتى و پژوهشى دانشگاه و استفاده از آنها در صنعت و جامعه ، حركت در مسير «توليد و توسعه فناورى مفيد در زمينه كاهش مصرف انرژى» را با استفاده از پتانسيل‌هاى موجود در دانشگاه‌ها مد نظر قرار داده است.

براين اساس، مركز رشد فن‌آورى‌هاى پيشرفته شريف در سال 1388 كه از سوى مقام معظم رهبرى سال «اصلاح الگوى مصرف» نام گرفته است، با هدف موثرسازى يافته‌هاى پژوهشى در زمينه كاهش مصرف انرژى و هدايت آن به سمت توليد ثروت وايجاد ارزش افزوده، جشنواره «توليد و توسعه فناورى‌هاى كاهنده مصرف انرژى» را برگزار مى‌كند.

علاقمندان مى‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت جشنواره به نشانى www.energy-saving.ir مراجعه كنند.