مرکز رشد شريف صفحه نخست

سومين جلسه شوراى پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد

سومین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با موضوع ارائه عملکرد و برنامه پارک علم و فناوری و نهادهای وابسته به آن در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

عصر روز یکشنبه یکم مهرماه سال جاری سومین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با حضور برخی از اعضای شورا برگزار شد.


در ابتدای این جلسه مهندس دهبیدی پور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف طی سخنانش گزارشی از عملکرد پارک علم و فناوری شریف و نهادهای وابسته به آن شامل: مرکز کار آفرینی، شتابدهنده و مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف ارائه کرد.
وی گفت: زیست بوم نوآوری شریف در سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1382 نیز موفق شدیم مجوز مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف را اخذ نماییم و پس از آن در سال 1388 صندوق توسعه صادرات را افتتاح کردیم که زمینه ساز بسیاری از فعالیت های مثبت در دانشگاه صنعتی شریف شده اند.
مهندس دهبیدی پور مخاطبان پارک علم و فناوری شریف را 5 دسته دانست و افزود: استارتاپ ها، شرکت های زیر مجموعه مرکز رشد، شرکت های رشد یافته ، دفاتر نوآوری و تامین کنندگان خدمات واحدها از جمله این پنج مخاطب اصلی پارک هستند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد 46 واحد مستقر در مرکز رشد داریم و 23 شرکت طی سال اخیر پذیرش کرده ایم و 2 واحد تامین کننده خدمات در حال فعالیت هستند و خوشبختانه اولین و تنها واحد نوآوری نیز با حمایت بانک رفاه راه اندازی نمودیم که دفتر آن به زودی افتتاح خواهد شد.
رییس پارک علم و فناوری شریف در ادامه به ساختار مالی پارک هم اشاره کرد و افزود: انتصاب و شروع به کار جمعداری پارک از تیرماه سال جاری، افتتاح حساب های بانکی پارک، ایجاد حساب رابط پشتیبان درآمدهای اختصاصی پارک، متمرکز کردن ساختار مالی نهادهای وابسته به پارک و تدوین برنامه مالی سال 1397 از جمله مهمترین اقدامات مالی پارک در سال گذشته است.
مهندس دهبیدی پور عقد قرارداد با شرکت همکاران سیستم جهت نصب و استقرار سیستم مالی پارک را یک اتفاق مهم دانست و افزود: عقد این قرارداد می تواند برای دانشگاه نیز ره آورد خوبی به ارمغان بیاورد.
وی افزود: خوشبختانه اخیرا در پارک علم و فناوری شریف موفق شدیم پایگاه همکاری با نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور را نیز راه اندازی کنیم که زمینه ساز اقدامات بزرگی خواهد بود.
رییس پارک علم و فناوری در ادامه به حمایت از رویدادهایی که توسط پارک صورت گرفته نیز اشاره کرد و گفت: وی سی کاپ شریف،گیم این (وابسته به دانشکده صنایع) و تریگر شریف از جمله رویداداهایی بودند که توسط پارک حمایت و برگزار شدند.

وی در ارتباط با موضوع مدرسه اشتغال شریف نیز افزود: ما به دنبال بسط و گسترش این موضوع در سایر دانشگاهها نیز هستیم و خوشبختانه حمایت خوبی را از سوی وزارت علوم از مدرسه اشتغال شاهد بودیم و با 15 هزار نفر ساعت دوره ای مهارت های شغلی ،13 هزار نفر ساعت دوره خود شناسی،2 دوره موفق برگزاری مدرسه و با 200 فارغ التحصیل و 7 هزار نفر ساعت دوره آموزشی و 10 نهاد حامی توانستیم مدرسه اشتغال شریف را به عنوان یک الگو خوب به سایر دانشگاه ها معرفی نماییم.
وی در خصوص شتاب دهنده شریف نیز نکاتی مطرح کرد و افزود: تا کنون تعداد 2 هزار ایده برای بررسی آمده است که 600 مصاحبه حضوری انجام شده و 103 تیم پذیرش شده اند و 86 تیم نیز به مرور از این چرخه خارج شده اند و بر روی 21 تیم نیز سرمایه گذاری صورت گرفته است.
مهندس دهبیدی پور در خاتمه میانگین ارزش هر تیم هنگام خروج را 1/2 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: میانگین منبع جذب شده از سرمایه گذار توسط هر تیم نیز 330 میلیون تومان بوده است.
گفتنی است : در انتهای جلسه نیز اعضای شورا نظرات، پیشنهادات و تجربیات خود را جهت ارتقای فعالیت های پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف مطرح نمودند.