مرکز رشد شريف صفحه نخست

تفاهم نامه همكارى ميان پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف و بانك رفاه كارگران

با هدف گسترش تعاملات و استفاده از ظرفیت های متقابل، تفاهم نامه ی همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و بانک رفاه کارگران منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی؛ تفاهم نامه همکاری دو ساله فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و بانک رفاه کارگران با حضور مهندس دهبیدی پور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف و دکتر سهمانی مدیرعامل بانک رفاه، با هدف راه اندازی “دفتر نوآوری و فناوری بانک رفاه” و توسعه هر چه بیشتر تعاملات این دو سازمان به امضا رسید.
زمینه سازی برای ارائه خدمات متقابل بین زیست بوم کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و تسهیل‌گری در استفاده از ظرفیت های بلقوه سازمان‌ها از جمله مأموریت‌های “دفاتر نوآوری و فناوری صنایعِ” مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ با همکاری پارک نسبت به ایجاد این دفاتر اقدام می‌کنند.

گفتنی است؛ طی این تفاهم نامه که در جلسه شورای برنامه‌ریزی بانک رفاه و با حضور اعضای هیئت مدیره بانک مطرح و منعقد شد؛ بانک رفاه اقدام به راه اندازی دفتر نوآوری در ناحیه نوآوری شریف کرده است و در نظر دارد منابع و تجارب خود را جهت توسعه و شکل گیری کسب و کارهای جدید در بستر پارک علم و فناوری دانشگاه شریف به کار گیرد.