مرکز رشد شريف صفحه نخست

انتصاب آقاى مهندس مجيد دهبيدى‌پور به عنوان رئيس پارك علم و فناورى دانشگاه شريف

دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، در تاریخ شنبه ۵ خردادماه ۱۳۹۷  طی حکمی، جناب آقای مهندس مجید دهبید‌ی‌پور را به عنوان رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد. پیش از این، جناب آقای دکتر موحدی سرپرست پارک علم و فناوری بودند.

لازم به ذکر است مهندس دهبیدی‌پور از مهر 1386 تا دی 1395 مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف بوده‌اند.