مرکز رشد شريف صفحه نخست

مذاكره همانند بازى است

مذاکره همانند بازی است. با اینکه حتی ممکن است چنین دیدگاهی نسبت به مذاکره نداشته باشید و مذاکره را روندی بسیار جدی بدانید،‌اما حقیقت آن است که مذاکره نوعی بازی است و درست همانند هر بازی، قواعد خاص خود را دارد. مذاکره همانند یک بازی، ترکیبی از مهارت و شانس است. اگر ماهرانه بازی کردن را بیاموزید، تاثیر شانس کم‌رنگ‌تر خواهد شد.

مذاکره نیز همانند بیشتر بازی‌ها باید سرگرم‌کننده باشد. مذاکره‌ای که خوب به انجام می‌رسد، نوعی حس رضایت ایجاد می‌‌شود. البته این سرگرم‌کنندگی به باورهای فردی بستگی دارد. اگر ساختار ذهنی مناسبی داشته باشیم، مذاکره می‌تواند برای ما سرگرم‌کننده و رضایت بخش باشد.

کتاب «مذاکره برد - برد» - 970230