مرکز رشد شريف صفحه نخست

پايان كار هشتمين استارتاپ تريگر دانشگاه صنعتى شريف

برگزیدگان مسابقه «استارتاپ تریگر8 » پس از 6 روز رقابت در دانشگاه صنعتی شریف معرفی شدند.

 

به گزارش روابط عمومی؛ هشتمین استارتاپ دانشگاه صنعتی شریف با معرفی برترین های این دوره به کار خود پایان داد.
بنا بر این گزارش «استارتاپ تریگر8 » یک رویداد آموزشی -رقابتی فشرده به مدت 6 روز با هدف ایجاد یک محیط سازنده برای خلق و پرورش ایده های کارآفرینانه است و در این رویداد آموزش های ضروری برای تبدیل آیده به یک استارتاپ در کارگاه های آموزشی به شرکت کنندگان ارائه می شود. 
در 4 روز ابتدایی رویداد، 4 کارگاه برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده بود و در این مدت آنها فرصت داشتند تا با افراد توانمند و ایده های دیگران آشنا شوند و در پایان 4 روزه شرکت کنندگان همراه با متخصصان کسب و کار در فضایی ویژه دور هم جمع می شوند و فرصت برای مشورت بحث های سازنده و تیم سازی فراهم می کردند. 
سن شرکت کنندگان در این مسابقه 19 تا 38 سال است و این رویداد دریچه ای برای افرادی است که می توانند توانایی های خود را معرفی کنند که در پایان این مسابقه 3 تیم برگزیده می شوند.
گفتنی است؛ محسن باقریان، مصطفی الوندیان و فاطمه جعفر زاده با موضوع رصد و پایش الگوی آسم نفر اول، مهرزاد ازقندی، نیما مدرس احمدی، محمدرضا طیران و مجید کاشانی با موضوع سامانه هوشمند تغییر و ارتقا سلامت جامعه نفر دوم و امیر محمد سوری، سعید آزادیان و آریانا سلطانی امیر محمد وکیلی با موضوع طرح توریست پزشکی نفر سوم دوره ی هشتم استارتاپ تریگر شریف بودند.
خاطرنشان می شود؛ مسابقه «استارتاپ تریگر8 » شریف به همت مرکز کارآفرینی، شتاب دهنده شریف، مرکز رشد، پارک علم و فناوری شریف طی روزهای 16 تا 21 اردیبهشت از ساعت 8 تا 18 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.