مرکز رشد شريف صفحه نخست

تشخيص كار عالى

دستاوردهای عالی کارکنان را در همان لحظه‌ای که آشکار می‌شوند، مورد توجه قرار دهید و این کار را به طور منظم و مستمر ادامه دهید. نتیجه تحقیقات نشان داده است که:

1- یک دست نوشته‌ی مدیر اثر بیشتری نسبت به ایمیل دارد.

2- تقدیر در حضور سایر افراد در یک جلسه یا در گروه همکاران، باعث می‌شود افراد بیشتر احساس ارزشمند بودن بکنند.

3- و پاداش دادن در یک جلسه‌ای که عموم افراد حضور دارند، موثرترین شیوه در انتقال احساس دیده شدن کار خوب در کارکنان است.

اخیراً در دو مطالعه مجزا که بر روی ۳۵۰۰ نفر از کارکنان شرکت‌های استارتاپ و ۱۰۰ شرکت برتر انجام شده است، نشان می‌دهد که “قدردانی” به طور مستقیم روی تعلق و روحیه کارکنان تاثیر گذار است.

منبع: hryar.com - 961213