مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مدير؛ كم يا زياد؟

بسیار مهم است که اجازه ندهید حضورتان به یک ضرورت تبدیل شود. برخی از مدیران خود را دچار چنین وضعیتی می‌کنند. آنها در تلاش برای تضمین کیفیت کار، درخواست می‌کنند که تمام سؤالات به خودشان ارجاع داده شود.

طولی نمی‌کشد که کارمندان می‌فهمند هر مورد غیرعادی را باید به شما به عنوان رئیس ارجاع دهند. مشکل اساسی‌تر این است که کارمندان شما دیگر تلاش نمی‌کنند مسائل پیچیده‌تر را خودشان حل کنند. مهم است که کارمندان را تشویق کنید شخصاً پاسخ‌ها را پیدا کنند. این کار از آنها کارمندان بهتری می‌سازد.

البته همه‌ی کارها را نمی‌توان به آنها محول کرد، اما زیاده‌روی در واگذاری مسئولیت‌ها بهتر از این است که این کار را خیلی کم انجام دهیم. مدیریت درست این است که به کارمندان تا حدودی مسئولیت بدهید اما به آنها تأکید کنید که مدیر، مسئول عملکرد آنهاست.

کتاب «نخستین گام‌های مدیریت» - 961208