مرکز رشد شريف صفحه نخست

تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه صنعتى شريف با حضور معاون وزير نفت

از پژوهشگران، مولفین، دانشمندان، طرح ها و واحدهای پژوهشی برتر دانشگاه صنعتی شریف با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت تقدیر شد. 

به گزارش روابط عمومی، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شریف که مناسبت هفته پژوهش و با حضور مهندس بیطرف معاون پژوهشی و فناوری وزارت نفت و دکتر محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد از پژوهشگران، مولفین، طرح ها و مراکز پژوهشی برتر دانشگاه در 18 بخش تجلیل شد.
در این مراسم از دکتر معین معینی اقطاعی عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی انرژی به عنوان پژوهشگر برگزیده جوان تقدیر شد.
در بخش پژوهشگر پراستناد برگزیده، دکتر سعید شاهرخیان عضو هیئت علمی دانشکده ی شیمی و دکتر عبدالرضا سیم چی عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی و علم مواد معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم از دکتر کورش عشقی عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی صنایع و دکتر سیاوش شهشهانی عضو هیئت علمی دانشکده ی ریاضی به عنوان مولفین برگزیده تقدیر شد.
در ادامه از دکتر علی محمد رنجبر، دکتر مهدی احسان، دکتر امیرحسین کوکبی، دکتر محمدحسن سعیدی، دکتر رضا نقدآبادی و دکتر مجتبی باقرزاده به عنوان یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان تقدیر شد.
در بخش پژوهشگران برگزیده دانشکده ها، دکتر بهزاد عطائی آشتیانی(دانشکده ی مهندسی عمران)، دکتر محمدرضا آراستی(دانشکده ی مدیریت و اقتصاد)، دکتر مرتضی فتوحی فیروزآباد(دانشکده ی ریاضی)، دکتر محمدرضا هرمزی نژاد(دانشکده ی شیمی)، دکتر نعیمه ناصری(دانشکده ی فیزیک)، دکتر علی مدی(دانشکده ی مهندسی برق)، دکتر محمدحسین غضنفری(دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت)، دکتر محمدرضا محمدی(دانشکده ی مهندسی و علم مواد)، دکتر حسین نجات(دانشکده ی مهندسی مکانیک)، دکتر حسین محمد نوازی(دانشکده ی مهندسی هوافضا)، دکتر مرتضی امینی(دانشکده ی مهندسی کامپیوتر)، دکتر رامین روشندل(دانشکده ی مهندسی انرژی) و دکتر سیاوش بیات(پژوهشکده ی الکترونیک) معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین از «مرکز خدمات فناوری راه کارهای اطلاعاتی هوشمند شریف» با مدیریت دکتر جعفر حبیبی به عنوان مرکز خدمات فناوری های برگزیده از نظر حجم فعالیت های صنعتی تقدیر شد. و «آزمایشگاه خدمات فناوری الکترونیک قدرت فشارقوی شریف» با مدیریت دکتر شهریار کابلی به عنوان آزمایشگاه خدمات فناوری برگزیده از نظر حجم فعالیت های صنعتی قدرانی شد.
«آزمایشگاه تولید محتوا ارایه سرویس و پردازش چندرسانه ای در بستر شبکه هایNGN» به مدیریت دکتر حمیدرضا ربیعی و «دفتر خدمات فناوری هدایت و کنترل شریف» با مدیریت دکتر هادی نوبهاری به عنوان مرکز و دفتر خدمات فناوری برگزیده از نظر جذب و بکارگیری دانشجویان و پژوهشگران معرفی شدند. 
در ادامه دکتر حسین اسدی عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی کامپیوتر به عنوان پژوهشگر برگزیده ی دانشگاه در حوزه ی توسعه فناوری مورد تقدیر قرار گرفت. دکتر بیژن رشیدیان از دانشکده ی مهندسی برق نیز عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه در حوزه ی ارتباط با صنعت را به خود اختصاص داد و دکتر محمد ارحامی از دانشکده ی مهندسی عمران به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت معرفی شد.
گفتنی است در بخش دیگری از این مراسم، «شرکت پارسا پلیمر شریف» به عنوان شرکت برگزیده مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه معرفی شد و «شرکت نوپژوهان فلزات شریف» به عنوان شرکت برگزیده مرکز رشد معرفی شد. همچنین طرح «استاد بانک» به عنوان استارتاپ برگزیده شریف اسکلریتور مورد قدردانی قرار گرفت.

دکتر سید نادر سید ریحانی و دکتر نیما تقوی نیا دو پژوهشگر دانشکده ی فیزیک، به عنوان پژوهشگران شایسته تقدیر در حوزه توسعه آزمایشگاه پژوهشی یا صنعتی معرفی شدند.
بنا بر این گزارش، دکتر علی محمد رنجبر، دکتر عبدالرضا سیم چی و دکتر بیژن رحیمی به عنوان مولفین کتاب شایسته تقدیر معرفی شدند. و دکتر محمد کاظمینی(دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت)، دکتر مهدی شعبانی(دانشکده ی مهندسی برق) و دکتر حسن حدادپور(دانشکده ی مهندسی هوافضا) به عنوان پژوهشگران شایسته تقدیر دانشکده ها انتخاب و معرفی شدند.
در بخش پایانی این مراسم از دکتر حمید سربازی آزاد، دکتر احمد عاصم پور، دکتر محسن مسیحی، دکتر ایوب ترکیان، دکتر عباس ملکی، دکترابراهیم سوزنچی کاشانی، دکتر محمد ایزدی، دکتر علیرضا خالو، دکتر فروهر فرزانه، دکتر جواد مهاجری، دکتر محمود سلماسی زاده، دکتر غلامرضا کشاورز حداد، دکتر محمد صالحی و دکتر مهدی گلشنی به عنوان مولفین کتاب تقدیر شد.