مرکز رشد شريف صفحه نخست

زنده باد تفاوت

- به تفاوت‌های فردی در یک تیم احترام بگذارید. بعضی اعضای تیم را می‌توان به عجله واداشت ولی دیگران را نمیتوان. لازم است از سرعت برخی کاست و به بعضی دیگر شتاب داد. بعضی با لبخندی شاد بر سر کار حاضر می‌شوند و بقیه بهتر است که در اول صبح، کسی کاری به کارشان نداشته باشد.

- به عنوان مثال اگر مشغول مدیریت تیم فروش هستید و بیشتر اعضا شیک‌پوش هستند و کلام نافذی دارند اما یک نفر ترجیح می‌دهد که لباس معمولی به تن کند و با مشتریانِ خود، خیلی خودمانی می‌شود برچسب «ناهماهنگی» به او نزنید. در مورد او براساس نتایجی که به دست می‌آورد قضاوت کنید. اگر به هدفهای خود دست پیدا می‌کند و مشتریان دوستش دارند، در آن صورت زنده باد تفاوت.

-- کتاب «صد قانون نانوشته مدیریت» - 960827