مرکز رشد شريف صفحه نخست

يك جمله حياتى

جمله‌ای که باید دائم به آن رجوع کرد

- این متن را نوشته‌ام و بر دیوار دفترم زده‌ام. بیش از ۱۰۰۰ بار در چند ماه گذشته به آن سر زده‌ام و برای آن مصداق‌های فراوان پیدا کرده‌ام:

- «مزیت استراتژیک، هر چه سخت‌تر و غیر قابل تقلیدتر باشد، ارزشمندتر است»

- شگفت انگیزترین و معجزه آمیزترین مزیت استراتژیک، مزیتی است که دیگران می‌بینند. برایشان قابل تقلید هم هست. اما چنان از فضای آن‌ها و موقعیت آن‌ها دور است که ترجیح می‌دهند آن را تقلید نکنند.

منبع: dimaht.com - 960730