مرکز رشد شريف صفحه نخست

اجازه دهيد، فكر كنند

- اجازه دهید که کارکنان و افراد تیم، گمان کنند بیش از شما می‌دانند حتی اگر واقعاً بیشتر از شما آگاهی ندارند.

- مطمئن هستم که مدیران اندکی از قانون بالا استفاده می‌کنند. تنها کاری که مدیر باید انجام دهد این است که به کارکنان خود بگوید: «چیزی درباره این می‌دانی؟ چه فکری می‌کنی؟» این کار باعث می‌شود افراد احساس کنند که وقعاً خاص و مهم هستند. اصول کلیدی این قانون عبارتند از:

▪️ نظر آنان را بپرسید.
▪️ دیدگاه و نظرات آنها را دریافت کنید.
▪️ بیش از آنچه تاکنون مسئولیت داشتند، به آنها مسئولیت دهید.
▪️ مسائل و اخبار مهم را با آنها در میان بگذارید.

- حتی اگر بدانید که درباره موضوعی بیش از آنها میدانید، باز هم این کار را بکنید. آنها احساس خوبی خواهند داشت، بهتر عمل خواهند کرد، از صحبت‌های شما چیز یاد می‌گیرند و ممکن است شما هم یاد بگیرید.

-- کتاب «صد قانون نانوشته مدیریت» - 960726