مرکز رشد شريف صفحه نخست

تهيه سرمايه، شبيه فروش است

- کارآفرینانِ جوان، اغلب تهیه سرمایه را خیلی سخت می‌دانند. گردآوردن پول و سرمایه فرایندی کاملاً تعریف شده است درست مانند فروش.

- برای شروع، دسته‌ای از سرمایه‌گذاران بالقوه را شناسایی کنید. بعد با آنان تماس بگیرید و تبلیغاتی شفاف، موجز و ترغیب کننده را شروع کنید، تبلیغاتی که در برگیرنده اشتیاق و اعتبار باشد. بپذیرید که هیچ کس در همان تبلیغات اول، اقدام به خرید نمی‌کند، در این موارد، ضرورت دارد در اسرع وقت به یک پاسخ آری یا خیر برسید.

- سخت تلاش کنید تا دسته بزرگی از سرمایه‌گذاران را به دست آورید تا اگر یکی از آنان کنار کشید، همیشه فرد دیگری باشد که پشت در، منتظر شما باشد.

-- کتاب «راه‌انداختن یک کسب و کار جدید» - 960724