مرکز رشد شريف صفحه نخست

آدم‌هاى چاى كيسه‌اى

- بعضی آدم‌ها خودشان را مثل چای کیسه‌ای می‌بینند، البته شاید آگاهانه به این موضوع واقف نباشند. برخی از ویژگی‌های آدم‌های چای کیسه‌ای:

- تک‌بعدی‌اند، فکر می‌کنند یکی دو تا کار و وظیفۀ اصلی را باید مثل ربات انجام بدهند و تمام.

- آدم‌ چای کیسه‌ای نزدیک‌بین است و تفکر سیستمی و بلندمدت نمی‌داند.

- نگاه وسیعی به زندگی ندارند، ممکن است صدسال عمر کنند، اما مثل چای کیسه‌ای عمر کوتاهی دارند، یعنی عمر آن‌ها کیفیتی ندارد، فقط طول، بدون عرضِ قابل‌عرضی. آدم چای کیسه‌ای نهایتاً به یکی دو تا چای رنگ می‌دهد و بعداً می‌افتد گوشه‌ای و می‌خشکد و تمام.

- آدم چای‌کیسه‌ای به خودش اجازۀ کشف و ماجراجویی نمی‌دهد. یک‌گوشه می‌ماند و شاید عمری در شغلی که دوست ندارد جان می‌کند. او به فکر گریز از محدودیت نیست. چنین آدمی مثل چای کیسه‌ای به رنگ دادن یکی دو تا استکان چای قناعت می‌کند و تمام. به فکر دادن رنگ و لعاب تازه و بیشتری به زندگی و دنیای آدم‌های دیگر نیست.

-- منبع: shahinkalantari.com - 960723