مرکز رشد شريف صفحه نخست

قدرت صبر

- اولین مذاکره تجاری‌ام را به خاطر می‌آورم. چون می‌دانستم که تجربه ندارم، تصمیم گرفتم از متخصصی کمک بگیرم. دوست حقوقدانی را که تجربه خوبی در مذاکره تجاری داشت، استخدام کردم تا فرایند مزبور را به من یاد دهد. انتظار داشتم این قضیه دو تا سه هفته طول بکشد تا کامل شود و مشتاق بودم تا انجامش دهم.

- با کش آمدن هفته‌ها به ماه‌ها، به تدریج ناشکیبا شدم. در واقع آن قدر بی صبر شدم که میخواستم در اولین دوره مذاکرات، با مفاد مطالب موافقت کنم چون احساس می‌کردم که مفاد قرارداد منصفانه است.

- با توجه به توصیه اکید، قوی و متین مشاورم تصمیم گرفتم بیشتر منتظر بمانم. فرایند مزبور بیش از سه ماه طول کشید اما در نهایت، قرارداد خیلی بیشتر از آنچه انتظار میرفت برای شرکتم سودآور از آب درآمد. بزرگترین درسی که از این تجربه آموختم «قدرت صبر» بود.

-- کتاب «قدرت مثبت‌اندیشی در کسب و کار» - 960723