مرکز رشد شريف صفحه نخست

همه مى‌خواهند «كسى» باشند

- همه می‌خواهند مورد احترام بوده و دیگران برایشان ارزش قائل باشند. به بیان دیگر، همگان می‌خواهند «کسی» باشند. اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشید، بینشی باورنکردنی در مورد علت کارهایی که افراد انجام می‌دهند به دست خواهید آورد؛

- و اگر با هر کسی که ملاقات می‌کنید طوری رفتار کنید که گویی او مهم‌ترین فرد روی زمین است، در واقع با او به گونه‌ای برخورد کرده‌اید که گویی او در نظر شما «کسی» است. به محض این که افراد بدانند که شما برای آنها اهمیت قائل هستید، احساسی که نسبت به شما دارند تغییر می‌کند.

-- کتاب «مدیریت ارتباطات» - 960712