مرکز رشد شريف صفحه نخست

خودت با انگيزه باش

- تنها انگیزشی که به درستی جواب می‌دهد، انگیزش ذاتی یا خودجوش است. ما نمی‌توانیم فردی را مجبور کنیم با انگیزه باشد، اگر چه می‌توانیم محیطی را آماده کنیم که در آن فرد، دارای انگیزه شود.

- به منظور فراهم کردن این محیط، لازم است درک کنیم چه چیزی در دیگران باعث پیدایش انگیزه می‌شود. به یاد داشته باشیم چیزی که باعث انگیزش در یک فرد می‌شود ممکن در دیگری انگیزشی ایجاد نکند.

- مدیرانی که می‌خواهند بدون توجه به تفاوت کارکنان، آنها را وادار به انگیزه کنند، کارکنان را به سوی عصبانیت، کینه‌توزی و بی‌انگیزگی سوق می‌دهد و آنها احساس می‌کنند چکشی بر سرشان می‌خورد.

-- کتاب «مهارت‌های مدیریت برای مدیران تازه‌کار» - 960711