مرکز رشد شريف صفحه نخست

افزايش كارايى كاركنان

- استفاده از ارقام و اعداد و نیز دسته‌بندی افراد به درجات: عالی، بسیار خوب و ... برای ارزیابی کارکنان، بسیار ساده و آسان است اما پایه و اساس علمی و منطقی ندارند. این روش‌ها مخرب و ویران‌کننده است.

- اگر از روش‌های بالا استفاده نشود یک مدیر و رهبر باید ساعت‌ها با همکاران خود وقت صرف کند تا آنها را بشناسد و این کار باعث می‌شود که همکاران نیز خود را بهتر بشناسند، به کم و کاستی خود پی ببرند و هر دو طرف متوجه کمبودها خواهند شد و تشخیص خواهند داد که چه کمک‌هایی لازم است. نتیجه این کار باعث خواهد شد که کارایی افزایش بی‌نظیری داشته باشد.

- حداقل هر سال یکبار، یک مصاحبه سه تا چهار ساعته با هر یک از کارکنان داشته باشید. این مصاحبه نباید برای انتقاد و ایرادگیری باشد بلکه برای کمک و هم چنین شناخت و درک متقابل باشد.

-- کتاب «خروج از بحران (بیماری‌های مدیریت)» - 960629