مرکز رشد شريف صفحه نخست

نوآورى در ارزش

- نوآوری در ارزش، سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی است.

- برای گذر از اقیانوس قرمز (فضای رقابتی بسیار شدید) به اقیانوس آبی (بازار بکر) باید دو فعالیت را باهم انجام داد:
1- کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت.
2- ایجاد ارزش جدید برای مشتریان.

- مطالعات ما حاکی از آن است که آنچه برندگان را از بازندگان در خلق اقیانوس‌های آبی متمایز می‌سازد، مالکیت آخرین تکنولوژی یا «زمان‌بندی ورود به بازار» نیست. گاهی اوقات این موارد وجود دارند ولی اغلب این‌گونه نیست.

- نوآوری در ارزش تنها هنگامی روی می‌دهد که شرکت‌ها نوآوری را با بهره‌وری، قیمت و هزینه همسو کنند. چنانچه آن‌ها در همسوسازی ارزش با نوآوری شکست بخورند، آنگاه اغلب نوآوران تکنولوژی و پیشگامان بازار هستند که از این فرصت بهره می‌گیرند.

کتاب «استراتژی اقیانوس آبی» - 960611