مرکز رشد شريف صفحه نخست

جذب منابع انسانى

- مدیر یکی از شرکت‌های معتبر هوایی می‌گفت: با آنکه شرکت ما هواپیمایی است و مهمترین تخصص مورد نیازش خلبانان عالی است ولی معتقدم که خلبانی را می‌توانیم به کسانی که استخدام می‌کنیم آموزش دهیم ولی اخلاق را نمی‌توانیم یاد بدهیم،که شامل روحیه، طرز برخورد و روش نگریستن است. چون سال‌هاي سال آنها اخلاق را در خانواده و یا در محل کار قبلی خود یاد گرفته‌اند که ما نمی‌توانیم آن را عوض کنیم. ولی می‌توانیم کسی که خلبان نیست ولی در عوض اخلاق مورد نظر ما را داشته باشد با آموزش، خلبان کنیم.

- خود من هم یک بار یک مهندس چینی - آمریکایی را، که داراي یک رزومه کاري فوق‌العاده بود، به عنوان برنامه‌ریز استخدام کردم. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه برکلی و FCPIM از سازمان مدیریت عملیاتی آمریکا. قیافه اخمویی داشت ولی متاسفانه در آن موقع من به آن توجهی نکردم و فقط مدارك تحصیلی و شغلی وي مرا جذب کرد.

- کمتر از یک سال بعد مجبور به اخراج وي شدم زیرا متوجه شدم که کارش اصلاً بازده ندارد و هر روز قیافه‌اش مانند روز مصاحبه عبوس بود البته تقصیري هم نداشت زیرا به مرض بی‌خوابی دچار بود و می‌گفت که چند سال است که نخوابیده است.

-- کتاب «مدیریت در عمل» - 960608